Hestıa Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hestıa Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Hestıa Dış Ticaret Limited Şirketi Sarıyer'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Hayan Haliloğlu ve Meyra Haliloğlu ortaklığında kuruldu.


Hestıa Dış Ticaret Limited Şirketi Sarıyer'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Hayan Haliloğlu ve Meyra Haliloğlu ortaklığında kuruldu.

Hestıa Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden başlıca maddeler şunlardır. Şirket her türlü dış ticaret işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu konu ile ilgili olarak gerek yurt içinden gerekse yurt dışından hertürlü emtiayı alabilir satabilir. Gerekirse bu konularla ilgili olarak yurt dışında acentalıklar açabilir yada yurt dışında mevcut olan acentalıkları devralabilir açmış olduğu acentalıkları devredebilir. Her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, aracılık hizmeti vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Her türlü inşaat taahhüt plan, proje ve dekorasyon işleri ile her türlü özel ve resmi kuruluşların projelerine talip olmak veya katılmak. İhalelerine katılarak inşaat taahhütlerinde bulunmak, çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarını yapmak, her çeşit alt yapı ve kanalizasyon inşaatları, her çeşit yol ve tretuar, baraj, iskele, havuz, rıhtım, yeraltı ve havai hat inşaatları, taahhütlerinde bulunmak. Her türlü konut, işyeri, sanayi siteleri, fabrika ve toplu konut inşaatlarını üstlenmek. Her türlü eski eserlerin restorasyon ve retitüsyonu ile bunlara benzer tüm inşaatları ve tadilatları yapmak. Her çeşit modüler mutfak dolapları, banyo dolapları, mobilya, parke, kartonpiyer, duvar kağıdı ve diğer tüm dekorasyon uygulaması ve malzemelerinin ithalatı, ihracatı ve toptan alım satımını yapmak. Her çeşit inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri; alüminyum profil, kompozit panel, her türlü doğal ve yapay taş, inşaatta kullanılan her çeşit katı ve sıvı boyalar, havuz kimyasalları ile izolasyon malzemelerinin ve inşaatların yapımında gerekli olan makine araç ve cihazları, tüm inşaat elemanlarının ithalatı, ihracatı, toptan alımı ve satımını yapmak. Her türlü elektrik malzemeleri ve elektrik cihaz ve makineleriyle bunların sarf malzemelerinin (kablo, sigorta, şalter, trafo v.b. Gibi ) ve diğer argümanlarının toptan alım, satımı ve taahhüt işini yapmak. Her türlü kalorifer, buhar kazanları, doğalgaz sistem ve tesisatları ile bunların diğer argümanlarının ve tüm motor ve işler aksamalarını toptan alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında arazi değerlendirmesi konusunda mimarlık, mühendislik hizmetleri yürütmek her nevi plan ve projeleri hazırlamak teknik uygulama sorumlulukları almak. Yukarıda sayılan konularla ilgili olarak her türlü ithalat ihracat ve transit ticaret işlemlerinde bulunabilir. Yurt içi ve yurt dışında her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak. Turizm seyahat acentelikleri açmak. Yurt içinde ve yurt dışında turizm acente ve irtibat büroları kurmak. Kişilere veya gruplara gezi, eğlence spor ve benzeri organizasyonları yapmak veya başka acenteler tarafından yapılan bu organizasyonların biletlerini satmak ve bunlara ilişkin bilet ve yer organizasyonu yapmak. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak Her türlü içkili ve içkisiz turistik gazino, bar, otel, motel, kamping, oyun salonları, plaj gibi eğlence ve dinlenme yerleri kurup işletmek, kiralamak, kiraya vermek. Kurulmuş ve kurulacak firmalara iştirak etmek. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmeti vermek ve her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak Yukarıda sayılan konularla ilgili olarak her türlü ithalat ihracat ve transit ticaret işlemlerinde bulunabilir. Her türlü petrokimya, petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift, ve katkı maddeleri gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb. maddelerin ticaretini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. Yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım ve dolum tesislerini kurmak. Petrol kimya sanayi ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili ticari faaliyetlerde bulunmak. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşınması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması. Yukarıda sayılan konularla ilgili olarak her türlü ithalat ihracat ve transit ticaret işlemlerinde bulunabilir. Şirket konusu ile ilgili olarak. Tarım ürünlerinin, toprak mahsullerinin, her türlü yer altı, yerüstü, gıda, yiyecek, içecek ve ihtiyaç maddelerinin, canlı hayvanların, et ve et mamullerinin, kabuklu ve kabuksuz su ürünlerinin, zahiri hububat ve bakliyatların ve tohumların, yaş sebze ve meyve ile bunların mamullerinin üretimini yurtiçinden ve yurtdışından teminini yapabilir. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Kemerburgaz Cad.Vadı Istanbul Park Sitesi 4.Blok No.7p/55 Sarıyer