İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif ile asgari ücret karşılığında çalışan kişilerin ücretlerinin haczolunamaması öngörülüyor.


İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden teklif kapsamında asgari ücret karşılığında çalışan kişilerin ücretlerinin haczolunamaması amaçlanıyor. 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde yaşanan ağır ekonomik kriz, milyonlarca vatandaşımızı iyice dar boğaza sokmuştur. Bu dar boğazdan; "aynı gemideyiz”, “ekonomimiz coştu" ya da içi boş bir şekilde "dünyanın en büyük 13. ekonomisiyiz" gibi gerçeği yansıtmayan söylemlerle kurtulmamız mümkün değildir. Mevcut iktidarın, halkın asıl gündemi olan ekonomik sıkıntıları halı altına süpürüp, gündemi "beka sorunu" gibi ya da halkı kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı söylemlerle oyalaması kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun en güzel örneklerini, 31 Mart 2019 yerel seçimler öncesi iktidarın en yetkili isminden ve ittifakı olan MHP liderinden sıkça duymaktayız. İktidar, ülkemizde en çok "yalancı gündem" oluşturma konusunda başarılıdır. Oysaki ülkemizin bir beka sorunu olmadığı gibi, çözüm bekleyen en büyük sorunu içinden geçmiş olduğumuz ekonomik krizdir. Merkez Bankası'nın “Türkiye'de Ücret Dinamikleri" araştırmasına göre, Türkiye'de 2 milyon 136 bin işçi asgari ücretin altında, 7 milyon 87 bin işçi de asgari ücret seviyesinde maaşla hayatını sürdürmeye çalışmaktadır. Kayıt dışı çalışan işçilerle birlikte bu sayı 16 milyonu aşmaktadır. Dolayısıyla, 16 milyon işçi ve onların aileleri asgari ücretle ya da daha az bir gelirle hayatlarını sürdürme mücadelesi vermektedir. AB ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 7-10 civarında iken bu oran Türkiye'de yüzde 40'ın üzerindedir. Türk-İş, yıllardır çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" yaparak bunu kamuoyuyla paylaşmaktadır. Türk-iş 2019 Şubat ayı için 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 29, yoksulluk sinirini ise 6 bin 609 TL olarak hesaplamıştır. Ülkemizde asgari ücretle ya da daha az bir gelirle yaşamaya çalışanlarımızın neredeyse tamamına yakının tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan bankalara ya da farklı işletmelere borçları vardır. Açlık sinirinin altında geçimini sağlamaya çalışan ve bu nedenle borçlarını ödeyemeyen asgari ücretli çalışanlarımızın maaşlarına haciz konması insanca yaşamalarini tamamen engellemektedir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 23. Maddesinde “Çalışan herkesin, kendisine ve ailesine insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sağlayan ve gerektiğinde her türlü sosyal koruma yolları ile de desteklenen adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır" ibareleri yer almaktadır. Bu sebeple, asgari ücret maaşıyla, bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırının altında geçimlerini sağlamaya çalışan yurttaşlarımızın, borçlarından dolayı maaşlarına haciz konmaşının önüne geçilmesi, yüreklerine bir nebze de olsa su serpmelerine neden olacaktır. 

İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  TEKLİFİ 

MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 82 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. "14. Asgari ücret karşılığında çalışanların ücretleri" 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.