İcra ve İflas Kanunu değişiklik

İcra ve İflas Kanunu değişiklik

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM'de görüşülerek onaylandı...

İcra ve iflas kanununa yeni düzen! TBMM'de kabul edildi!

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve onaylanan yasa ile Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün şekilde satışı yapıldığı durumlarda daha yüksek kazanç sağlayacağı belirlenen mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün şeklinde satışa çıkarılacak.

İcra İflas Kanunu teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek!

İcra İflas Kanunu teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda değerlendirilecek. Peki teklifte neler düzenlendi? İşte ayrıntılar...

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yapı kullanma izni harcı hakkında değişiklik yapılması planlanıyor. 

İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi komisyonda!

TBMM'ye sunulan 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında 'aile konutu' olarak kullanılan malların ihlallerinin önüne geçilmesi planlanıyor.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile şikayet hakkı olan kişilerin 'alacaklı, borçlu ve şikayet konusu işlemlerde hukuki yararı bulunan üçüncü kişiler' şeklinde düzenlenmesi planlanıyor.

İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif ile asgari ücret karşılığında çalışan kişilerin ücretlerinin haczolunamaması öngörülüyor.

İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verildi!

İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında 2020 yılı sonuna kadar esnaf ve sanatkârlar aleyhine mevcut borçları için icra takip işlemlerinin yapılmasının engellenmesi amaçlanıyor.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile icra işlemlerinde değişiklik yapılması planlanıyor. 

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!

İcra ve İflas Kanunun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü 31516 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak vergisine 'internet' vizesi!

TBMM'de onaylanan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında emlak vergisi borcunun elektronik ortamdan sorgulanmasının ve ödenmesinin önü açıldı. 

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM'de görüşülerek onaylandı...

İcra İflas Kanunu’nda ne değişiyor?

2018'de İcra ve İflas Kanunu’ndaki değişiklikten sonra 3 senelik uygulama sürecinde meydana gelen problemlerin giderilmesi amacıyla konkordatoya ilişkin bazı maddelerde yeniden düzenleme yapıldı. Yasa teklifinin bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda değerlendirilmesi planlanıyor.

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yapı kullanma izni harcı hakkında değişiklik yapılması planlanıyor. 

'Aile konutu' şerhi bulunan konutlar haczedilemeyecek!

TBMM'ye sunulan 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 'aile konutu' şerhi bulunan konutların haczedilememesi amaçlanıyor.

İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi komisyonda!

TBMM'ye sunulan 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında 'aile konutu' olarak kullanılan malların ihlallerinin önüne geçilmesi planlanıyor.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile şikayet hakkı olan kişilerin 'alacaklı, borçlu ve şikayet konusu işlemlerde hukuki yararı bulunan üçüncü kişiler' şeklinde düzenlenmesi planlanıyor.

Tapuda online dönem!

TBMM Başkanlığı'na sunulan İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifine göre; tapu müdürlükleri, taşınmazların devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu online olarak sorgulayabilecek.

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanı Didem Hiçyorulmazlar oldu!

Gayrimenkul sektöründe kadın varlığını güçlendirmek için faaliyet gösteren Gayrimenkulde Kadın Liderler (GKL) Platformu’nda bayrak değişimi yaşandı. GKL İcra ve Danışma Kurulu başkanlık görevini iki yıldır sürdüren Neşecan Çekici, yeni görevini Didem Hiçyorulmazlar'a devretti. 

İcraya başvurma harcı 2021!

İcra ve iflas işlemlerinde başvuru sahibi tarafından 2021 yılında alınacak bedeller belli oldu. Peki icraya başvurma harcı ne kadar? İşte icraya başvurma harcı 2021...

İcra başvuru harcı 2021!

İcra ve iflas işlemlerinde başvuru sahibi tarafından 2021 yılında alınacak bedeller belli oldu. 2021 yılı tarifesine göre 2020'de icraya başvurma harcı 59,30 lira olarak tahsil edilecek. İşte icra başvuru harcı 2021 detayları...

İcra ve İflas Kanunu değişiklik Haberi

İcra ve İflas Kanunu değişiklik

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek onaylandı. Teklif ile 2018'de İcra ve İflas Kanunu’ndaki değişiklikten sonra 3 senelik uygulama sürecinde meydana gelen problemlerin giderilmesi amaçlanıyor....

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 7327

MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İflâs idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflâs idare memurları listesinden seçilir. Bu şekilde seçilen iflâs idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunludur. Listeye kayıt için, Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış olması şarttır. Listede görevlendirilecek memurun bulunmaması hâlinde liste dışından görevlendirme yapılır...