Çukurova Balkon

İmar barışında hazine yerlerinin durumu!

İmar barışında hazine yerlerinin durumu! İmar barışında hazine yerlerinin durumu!

İmar barışında hazine yerlerinin durumu nedir? Hazine arazilerindeki yapılar için imar barışına müracaat edilir mi?


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


İmar barışı ile ruhsatsız ve ruhsatına aykırı olarak inşa edilmiş yapılarla barışılarak bu yapılar kayıt altına alınıyor. Başvurular malik tarafından e-devlet üzerinden yapılıyor. Konutlar için yüzde 3, işyerleri için yüzde 5 oranında hesaplanan yapı kayıt belgesi bedelinin ödenmesi ile bu belge düzenlenebiliyor.

Yapı kayıt belgesi ile isteyenler yapılarına abonelik alabiliyor, isteyenler yapı adına kesilmiş para ve yıkım cezasından kurtulabiliyor. Ayrıca diğer maliklerin de onayı alınarak kat mülkiyeti tesis edilebiliyor.

Peki, imar barışında hazine yerlerinin durumu nedir? Hazine arazilerindeki yapılar için imar barışına müracaat edilir mi?

Yapı Kayıt Belgesi verilen Hazineye ait taşınmazların durumu ve satışına ilişkin hükümler de Yapı Kayıt Belgesi Yönetmeliği'nde yer alıyor.

Hazineye ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar
 
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığa tahsis ediliyor. Tahsis işleminden sonra, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılıyor. Rayiç bedel Bakanlıkça tespit edilir veya ettirilir. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebiliyor. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanunî faiz oranının yarısı uygulanıyor.

Taşınmazın yüzölçümü büyük olmakla birlikte üzerindeki yapının küçük bir alanı kaplaması halinde yapının bulunduğu alan ifraz edilerek, ifrazın mümkün olmaması durumunda taşınmaz hisseli olarak satışa konu ediliyor.

Birinci fıkra uyarınca yapılan satışlardan elde edilen gelirler genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılıyor. Bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmıyor.

Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebiliyor. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılıyor.

Buna karşın imar barışı kapsamına girmeyen Hazine arazileri de bulunuyor. Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemiyor.


İmar barışında gerekli evraklar nelerdir?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com