30 / 03 / 2023

 İMSAD ‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesini başlattı!

 İMSAD ‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesini başlattı!

İnşaat malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, ÇEDBİK ortaklığında, AB Başkanlığı’nın koordinasyonu ve desteği ile ‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesini hayata geçirdi. Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) ve ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) ortaklığında Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesi, için düğmeye basıldı. 

1 Nisan 2021’de uygulanmaya başlanan projenin 15 ay sürmesi planlanıyor. Proje T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali yardımıyla uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi dahilinde hibe desteği almaya hak kazandı.

Geçmiş dönemlerde yapılan toplantılarla 53 dernek üyesi ile birlikte iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmaları değerlendirmek, işbirliğini artırmak hedefiyle iş birliğine imza atan Türkiye İMSAD, ÇEDBİK işbirliğinde, ‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesi sivil kuruluşları için yapılan çalışmaları büyüttü. 

Proje ile Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK, öncelikle kendi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) eylem planlarını gerçekleştirecek, sektörler arası proaktif iş birliğinin sağlanacak ve demokratik katılım için sivil toplumun kapasitesi artırılacak. 

 İMSAD ‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesini başlattı!

Anadolu sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek 

‘Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı üyesi olan belediyenin yer aldığı 4 şehirde etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikte Anadolu'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının Avrupa'daki, sivil kuruluşlar gibi lobicilik anlamında daha aktif olmaları, karar almada daha çok söz hakkı olmaları desteklenecek. 

Kamu ve özel sektörün iş birliği artacak

‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ ile ulaşılmak istenen hedefler şu şekilde sıralandı: “İnşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık ve enerji verimliliği alanlarında çalışan STK'ların örgütsel kapasitelerini özellikle iletişim, lobicilik ve ağ oluşturma açısından güçlendirmek. STK'lar arasında SKA hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmek ve SKA'ya ulaşmada aktif katılımlarını teşvik etmek. SKA'ya ulaşmak için harcanan çabaların görünürlüğünü artırmak ve ortak stratejilerin, eylemlerin, politika belgelerinin geliştirilmesi için STK'lar, kamu ve özel sektör paydaşları arasında iş birliğini teşvik etmek. STK'ların kamu kurumlarının karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek.”
 
Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK'in ulusal-küresel ağları projesi ile  az 50 sivil toplum kuruluşunun ve yerel yönetimler tarafından kurulan ‘Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nın faydalanması hedefleniyor. Proje içerisinde  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,  10 yerel yönetim ve diğer sektörlerden 20 paydaş da yer alıyor. 

‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesi dahilinde internet sayfası STK'lar için Sürdürülebilir Kalkınma, lobicilik, iletişim ve paydaş diyaloğu konusunda kapasite büyütme eğitim programı, Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK'in SKA eylem hedefleri ve ilerleme raporları, SKA hakkında kitapçık, SKA için bir sosyal medya kampanyası, tavsiye niteliğine sahip bir politika belgesi ve SKA Ödülleri için planlama yapıldı. 

ÇEDBİK Binaların Yeşil Dönüşümünün Finansmanı paneli 21 Mayıs'ta!
Geri Dön