29 / 06 / 2022

İskan başvurusu dilekçe örneği 2021!

İskan başvurusu dilekçe örneği 2021!

Müteahhit kişi veya firma inşaatının tamamlanmasının ardından iskan iznini almak için gerekli belgeler ve bir dilekçe ile belediyeye başvuru yapılabiliyor. Peki iskan başvurusu nasıl yapılıyor, gerekli belgeler nelerdir? İşte iskan başvurusu için gerekli evraklar 2021...İskan başvurusu dilekçe örneği 2021!
İskan izni, yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren ve Belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimlerince hazırlanıyor. Müteahhit kişi veya firma inşaatı bitirdikten sonra bu izni almak için gerekli belgeler ve bir dilekçe ile belediyeye başvuru yapabiliyor. 

Başvuru sonrasında iskan için mal sahibinin başvurusunun ardından yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediği incelenebiliyor. 

Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin başvurularını en geç otuz gün içinde sonuçlandırıyor. Aksi durumda bu müddetin ardından yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin veriliyor. 

Gereli belgeler alınarak yapı kullanım izni başvurusu yapılabiliyor. İskan başvurusu dilekçe örneği 2021 şu şekilde hazırlanıyor:

İskan başvurusu dilekçe örneği 2021!

………………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………………………/İSTANBUL

………………………… Mahallesi ……………….. Pafta ……………….. Ada ……………….. Parsel sayılı yerde bulunan binamıza iskan almak istiyoruz. İstenen belgeler yazımız ekinde olup, gereğinin yapılmasını arz ederim.

Mal Sahibi

İsim-Tarih-İmza                  

Mesul Mimar veya Mühendis 
                                                  Adı ve Adresi, Sicil Nosu

İmza

Yapı Den.Şirketinin 

İsim-Tarih-İmza

İNŞAATA AİT POSTA ADRESİ

………………………… Mahallesi ………………………… Cad ………………………… Sokağı ……….Kapı No


MAL SAHİBİNE AİT TEBLİGAT ADRESİ:

………………………… Mahallesi

………………………… Cad.

………………………… Sokağı

………………………… Apt

………………………… Kapı No

………………………… Posta Kodu

………………………… İlçesi

………………………… Şehir

İskan başvurusu için gerekli evraklar 2021!