İstanbul'da 79.6 milyon TL'ye icradan satılık 5 gayrimenkul!

İstanbul'da 79.6 milyon TL'ye icradan satılık 5 gayrimenkul!İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul'un farklı ilçelerinde yer alan 5 adet gayrimenkulü 79 milyon 600 bin TL bedelle satışa çıkardı.


İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul'un farklı ilçelerinde yer alan 5 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 79 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.


T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2018/119 ESAS
 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, Levent Mevkii, 1482 Ada, 23 Parselde Kayıtlı, 674,67 M2 Yüzölçümlü, Villa Ve Müştemilat Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri :Satışa İlişkin Dosyada Mevcut 17.08.2020 Tarihli Bilirkişi Raporuna Göre"İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Levent (kayden Rumeli Hisari) Mahallesi, Karanfil Sokakta, tapunun 1482 ada, 23 parsel numarasında kayıtlı ve Karanfil Sokaktan 12 dış kapı numarası alan 674,67m2 miktarli Villa ve Müştemilat vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Tamamı 674,67m2 alana sahip arsa dahilinde yer alan villa, bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda inşa edilmiş olup, bodrum katında mutfak, WC-Lavabo ve ofis mahalleri, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında girişte sekreterya, büro ve açık ofis mahalleri, 1.normal katta hol, toplantı odası, yönetici odası, WC-Lavabo mahalleri, çatı katında tek hacim şeklinde depo bölümü ve WC mahallerinden ibaret, ana bina arkasında binaya bitişik olarak inşa edilmiş olan tek katlı mutfak bölümü ile arka bahçe içerisinde yine tek katlı, iki bölümlü, WC mahalli bulunan ofis bölümü yer almaktadır. Söz konusu ana binanın, kapalı alanları itibariyle kullanım alanı 431,15m2 olup, binada zemin döşemeleri seramik ve parke, duvarları sıvalı ve boyalı, PVC doğramalı, dış cephesi sıvalı ve dış cephe boyalı, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisatlar ikmal edilmiş durumda, parselin yol, yan ve arka bahçe kısımları bahçe duvarı ile ihata edilmiş durumda, ön ve yan kısmında açık park alanı ile arka bahçe kısmında bahçe tanzimi ve peyzajı yapılmış durumdadır. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut ve ticaret alanında yer almaktadır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Şehircilik Bürosu tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 14.06.2017 tarih, 3556 sayılı imar durum belgesine göre Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, 15-20 pafta, 1482 ada, 23 parsel sayılı taşınmaz, 18.06.1993 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm Etkilenme Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı ve 10.12.1993 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında; 22.05.1959 onanlı Mevzi İmar Planının geçerli olduğu alanda “D3” tip proje ile H=6.50 m. yükseklikte yapılanma hakkı almakta olup, “Konut Alanında” kalmaktadır. Ayrıca İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.05.2008 gün ve 3047 sayılı kararı ile tescil ve ilan edilen "Kentsel Sit Alanı" içinde kalmakta olup, yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurul görüşünün alınması gerekmektedir denilmiştir.

Kıymeti : 18.500.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Diğer (konusu: Kentsel Sit Alanı İçinde Kalmaktadır. ) Tarih: -sayı: -istanbul Iıı Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 18/05/2009 - 6424 Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 12/07/2021 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 09/08/2021 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 11 Ada, 80 Parselde Kayıtlı, 10.122,50 M2 Yüzölçümlü 56 Katlı Betonarme Karkas Bina Ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda 432/152064 Arsa Paylı, 2. Normal Kat, 47 Nolu Bağımsız Bölüm, Kat Bahçeli Ofis Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri :Satışa İlişkin Dosyada Mevcut İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/265 Esas Sayılı Dosyasından Hazırlanan Bilirkişi Raporuna Göre" 2. Normal kat 47 bağımsız bölüm numaralı 'Kat Bahçeli Ofis' nitelikli taşınmazın aynı kattaki 7 bağımsız bölümün de (40-41-43-44-45-46) ortak kullanım alanı olan toplamda 156,34 m2 lik kat bahçesinin bulunduğu; 7. Bodrum katta 2 adet otopark, 6. Bodrum katta 1 adet otopark, 6. Bodrum katta takribi 6,04 m2' lik depo tahsis edilmiştir. 47 no'lu bağımsız bölüm brüt 191,20 m2 alana sahiptir. ( Bu katta kısmı deniz manzarası vardır) "denilmektedir.

Kıymeti : 3.100.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler :Şerh(at) İ.E.T.T.umum Müdürlüğü Lehine Seneliği 1 Liradan 50 Yıl Müddetle 4087 Nolu M.merkezi İçin Kira Şerhi : 02/06/1975 Yev : 5537 İ.e.t.t. Genel Müdürlüğü 02/06/1975 - 5537 İrtifak: A-m:gecit Hakkı (başlama Tarih:14/07/1995 Süre:) M.ayazağa Mah. 11 Ada 80 Parsel 47 Nolu Bağ.bölüm 14/07/1995 - 2912 İrtifak: A:m: 11 Ada 80 Parsele Krokide Gösterilen 129 M2 Lik Kısımdan 5 Yıl Süre İle Geçit Hakkı (başlama Tarih:14/07/1995 Süre:) M.ayazağa Mah. 11 Ada 80 Parsel 47 Nolu Bağ.bölüm 14/07/1995 - 2917 İrtifak: A.h : Krokide Gösterilen 49 Parsel Aleyhine 129 M2 Mil Kısımda 5 Yıl Süreyle Geçit Hakkı (başlama Tarih:14/07/1995,bitis Tarih:14/07/2000 - Süre:-)14/07/1995 - 2917 İrtifak: B.h: 11 Ada 85 Parsel Aleyhine Krokide Gösterilen 355.50 M2 Lik Kısımdan Geçiit Hakkı (başlama Tarih:14/07/1995,bitis Tarih:14/07/1995 - Süre:-) 14/07/1995 - 2918 Beyan: Yönetim Planı : 08/07/2011 08/07/2011 - 11853 Beyan: Yönetim Planı Değişikliği : 10.12.2013 18/12/2013 - 23414 Beyan(at): Bu Gayrimenkulun Mülkiyeti Kat Mülkiyetine Geçmiştir. 10/04/2014 - 3200 Beyan: Yönetim Planı Değişikliği : 29.01.2020 10/02/2020 - 2391 Şerh: İ.e.t.t.umum Müdürlüğü Lehine Seneliği 1 Liradan 50 Yıl Müddetle 4087 Nolu M.merkezi İçin Kira Şerhi : 02/06/1975 Yev : 5537 İ.e.t.t. Genel Müdürlüğü 02/06/1975 - 5537 Şerh: 1.00 Tl Bedel Karşılığında Kira Sözleşmesi Vardır. ( 4668 Nolu Trafo Merkezi Yeri İçin 99 Yıllığı 1.- Tl Den Kira Şerhi ) (başlama Tarih:01/10/2013 Süre:99 Yıl )(tedaş) 21/10/2013 - 19342 Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 12/07/2021 günü 11:35 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 09/08/2021 günü 11:35 - 11:40 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 11 Ada, 80 Parselde Kayıtlı, 10.122,50 M2 Yüzölçümlü 56 Katlı Betonarme Karkas Bina Ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda 828/152064 Arsa Paylı, 42. Normal Kat, 336 Nolu Bağımsız Bölüm, Dubleks Konut Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri :Satışa İlişkin Dosyada Mevcut İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/265 Esas Sayılı Dosyasından Hazırlanan Bilirkişi Raporuna Göre" 42 ve 43. Normal katlarda yer alan 336 bağımsız bölüm numaralı 'Dubleks Konut' nitelikli taşınmaza 4. Bodrum katta 5 adet otopark, 3. Bodrum katta takribi 26,00 m2'lik depo tahsis edilmiştir. 336 no'lu bağımsız bölüm brut 637,25 m2 alana sahiptir. "denilmektedir.

Kıymeti : 18.000.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Şerh(at) İ.E.T.T.umum Müdürlüğü Lehine Seneliği 1 Liradan 50 Yıl Müddetle 4087 Nolu M.merkezi İçin Kira Şerhi : 02/06/1975 Yev : 5537 İ.e.t.t. Genel Müdürlüğü 02/06/1975 - 5537 İrtifak: A-m:gecit Hakkı (başlama Tarih:14/07/1995 Süre:) M.ayazağa Mah. 11 Ada 80 Parsel 47 Nolu Bağ.bölüm 14/07/1995 - 2912 İrtifak: A:m: 11 Ada 80 Parsele Krokide Gösterilen 129 M2 Lik Kısımdan 5 Yıl Süre İle Geçit Hakkı (başlama Tarih:14/07/1995 Süre:) M.ayazağa Mah. 11 Ada 80 Parsel 47 Nolu Bağ.bölüm 14/07/1995 - 2917 İrtifak: A.h : Krokide Gösterilen 49 Parsel Aleyhine 129 M2 Mil Kısımda 5 Yıl Süreyle Geçit Hakkı (başlama Tarih:14/07/1995,bitis Tarih:14/07/2000 - Süre:-)14/07/1995 - 2917 İrtifak: B.h: 11 Ada 85 Parsel Aleyhine Krokide Gösterilen 355.50 M2 Lik Kısımdan Geçiit Hakkı (başlama Tarih:14/07/1995,bitis Tarih:14/07/1995 - Süre:-) 14/07/1995 - 2918 Beyan: Yönetim Planı : 08/07/2011 08/07/2011 - 11853 Beyan: Yönetim Planı Değişikliği : 10.12.2013 18/12/2013 - 23414 Beyan(at): Bu Gayrimenkulun Mülkiyeti Kat Mülkiyetine Geçmiştir. 10/04/2014 - 3200 Beyan: Yönetim Planı Değişikliği : 29.01.2020 10/02/2020 - 2391Şerh: 1.00 Tl Bedel Karşılığında Kira Sözleşmesi Vardır. ( 4668 Nolu Trafo Merkezi Yeri İçin 99 Yıllığı 1.- Tl Den Kira Şerhi ) (başlama Tarih:01/10/2013 Süre:99 Yıl )(tedaş) 21/10/2013 - 19342 Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

İstanbul

1. Satış Günü : 12/07/2021 günü 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 09/08/2021 günü 11:50 - 11:55 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 11 Ada, 80 Parselde Kayıtlı, 10.122,50 M2 Yüzölçümlü 56 Katlı Betonarme Karkas Bina Ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda 450/152064 Arsa Paylı, 45. Normal Kat, 350 Nolu Bağımsız Bölüm, Dubleks Konut Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri :Satışa İlişkin Dosyada Mevcut İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/265 Esas Sayılı Dosyasından Hazırlanan Bilirkişi Raporuna Göre"45 ve 46. Normal katlarda yer alan 350 bağımsız bölüm numaralı 'Tripleks Konut' nitelikli taşınmaza 4. Bodrum katta 3 adet otopark, 3. Bodrum katta takribi 31,00 m2'lik depo tahsis edilmiştir. 350 no'lu bağımsız bölüm brüt 725,69 m2 alana sahiptir. "denilmektedir.

Kıymeti : 20.000.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Şerh(at) İ.E.T.T.umum Müdürlüğü Lehine Seneliği 1 Liradan 50 Yıl Müddetle 4087 Nolu M.merkezi İçin Kira Şerhi : 02/06/1975 Yev : 5537 İ.e.t.t. Genel Müdürlüğü 02/06/1975 - 5537 İrtifak: A-m:gecit Hakkı (başlama Tarih:14/07/1995 Süre:) M.ayazağa Mah. 11 Ada 80 Parsel 47 Nolu Bağ.bölüm 14/07/1995 - 2912 İrtifak: A:m: 11 Ada 80 Parsele Krokide Gösterilen 129 M2 Lik Kısımdan 5 Yıl Süre İle Geçit Hakkı (başlama Tarih:14/07/1995 Süre:) M.ayazağa Mah. 11 Ada 80 Parsel 47 Nolu Bağ.bölüm 14/07/1995 - 2917 İrtifak: A.h : Krokide Gösterilen 49 Parsel Aleyhine 129 M2 Mil Kısımda 5 Yıl Süreyle Geçit Hakkı (başlama Tarih:14/07/1995,bitis Tarih:14/07/2000 - Süre:-)14/07/1995 - 2917 İrtifak: B.h: 11 Ada 85 Parsel Aleyhine Krokide Gösterilen 355.50 M2 Lik Kısımdan Geçiit Hakkı (başlama Tarih:14/07/1995,bitis Tarih:14/07/1995 - Süre:-) 14/07/1995 - 2918 Beyan: Yönetim Planı : 08/07/2011 08/07/2011 - 11853 Beyan: Yönetim Planı Değişikliği : 10.12.2013 18/12/2013 - 23414 Beyan(at): Bu Gayrimenkulun Mülkiyeti Kat Mülkiyetine Geçmiştir. 10/04/2014 - 3200 Beyan: Yönetim Planı Değişikliği : 29.01.2020 10/02/2020 - 2391Şerh: 1.00 Tl Bedel Karşılığında Kira Sözleşmesi Vardır. ( 4668 Nolu Trafo Merkezi Yeri İçin 99 Yıllığı 1.- Tl Den Kira Şerhi ) (başlama Tarih:01/10/2013 Süre:99 Yıl )(tedaş) 21/10/2013 - 19342 Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 12/07/2021 günü 12:05 - 12:10 arası
2. Satış Günü : 09/08/2021 günü 12:05 - 12:10 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 11 Ada, 80 Parselde Kayıtlı, 10.122,50 M2 Yüzölçümlü 56 Katlı Betonarme Karkas Bina Ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda 450/152064 Arsa Paylı, 45. Normal Kat, 351 Nolu Bağımsız Bölüm, Konut Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri :Satışa İlişkin Dosyada Mevcut İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/265 Esas Sayılı Dosyasından Hazırlanan Bilirkişi Raporuna Göre"45 Normal katta yer alan 351 bağımsız bölum numaralı 'Tripleks Konut nitelikli taşınmaza 4. Bodrum katta 5 adet otopark, 3. Bodrum katta takribi 22,13 m2 lik depo tahsis edilmiştir. 351 no'lu bağımsız bölüm brüt 725,69 m2 alana sahiptir. "denilmektedir.

Kıymeti : 20.000.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler: Şerh(at) İ.E.T.T.umum Müdürlüğü Lehine Seneliği 1 Liradan 50 Yıl Müddetle 4087 Nolu M.merkezi İçin Kira Şerhi : 02/06/1975 Yev : 5537 İ.e.t.t. Genel Müdürlüğü 02/06/1975 - 5537 İrtifak: A-m:gecit Hakkı (başlama Tarih:14/07/1995 Süre:) M.ayazağa Mah. 11 Ada 80 Parsel 47 Nolu Bağ.bölüm 14/07/1995 - 2912 İrtifak: A:m: 11 Ada 80 Parsele Krokide Gösterilen 129 M2 Lik Kısımdan 5 Yıl Süre İle Geçit Hakkı (başlama Tarih:14/07/1995 Süre:) M.ayazağa Mah. 11 Ada 80 Parsel 47 Nolu Bağ.bölüm 14/07/1995 - 2917 İrtifak: A.h : Krokide Gösterilen 49 Parsel Aleyhine 129 M2 Mil Kısımda 5 Yıl Süreyle Geçit Hakkı (başlama Tarih:14/07/1995,bitis Tarih:14/07/2000 - Süre:-)14/07/1995 - 2917 İrtifak: B.h: 11 Ada 85 Parsel Aleyhine Krokide Gösterilen 355.50 M2 Lik Kısımdan Geçiit Hakkı (başlama Tarih:14/07/1995,bitis Tarih:14/07/1995 - Süre:-) 14/07/1995 - 2918 Beyan: Yönetim Planı : 08/07/2011 08/07/2011 - 11853 Beyan: Yönetim Planı Değişikliği : 10.12.2013 18/12/2013 - 23414 Beyan(at): Bu Gayrimenkulun Mülkiyeti Kat Mülkiyetine Geçmiştir. 10/04/2014 - 3200 Beyan: Yönetim Planı Değişikliği : 29.01.2020 10/02/2020 - 2391Şerh: 1.00 Tl Bedel Karşılığında Kira Sözleşmesi Vardır. ( 4668 Nolu Trafo Merkezi Yeri İçin 99 Yıllığı 1.- Tl Den Kira Şerhi ) (başlama Tarih:01/10/2013 Süre:99 Yıl )(tedaş) 21/10/2013 - 19342 Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 12/07/2021 günü 12:20 - 12:25 arası
2. Satış Günü : 09/08/2021 günü 12:20 - 12:25 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SARIYER 11 ADA 80 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ: Satışa İlişkin Dosyada Mevcut İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/265 Esas Sayılı Dosyasından Hazırlanan Bilirkişi Raporuna Göre" Sarıyer, Maslak Mahallesi 11 ada, 80 no.lu parselde 10.122,50 m2 arazi üzerinde kurulmuş betonarme karkas statik sistemde 9 katlı zemin altında olan 47 katlı Spine Tower adli yapıdır. 140.000,00 m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Kulenin 29 katında alanları 133,00 ila 1.200,00 m2 arasında değişen ofisler bulunmaktadır. Daireler 30 kattan sonra başlamaktadır. Dairesel formda 191,00 m yüksekliğinde ve giydirme cepheli haliyle Istanbul'un prestij yapıları arasındadır. Fitnes, güvenlik Karadeniz, Marmara denizi, adalar, 1,2 ve 3 köprüleri görmektedir orman manzarası, kapalı otopark, yangın merpeni, asansör dairelere kıymet kazandırmaktadır. Ulaşım kolay olup Ayazağa-iTÜ Metrosuna, YTÜ Sürekli Eğitim Merkezine Atatürk Oto Sanayi Sitesine, Işık Üniversitesine, Mashattan Sitesine, Maslak 1453 Sitesine yakın konumdadır."denilmektedir.
SARIYER 11 ADA 80 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU: Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21.06.2018 gün ve E.933/18921 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Sarıyer liçesi, Maslak Mahallesi, 2. Pafta 11 ada, 80 parsel sayılı yerin 6360 sayılı Yasa (2. Maddesi 38 fıkrası)kapsamında 30.03.2014 tarihinden itibaren İstanbul Sarıyer İlçesi sınırlarına dahil edilen alanlarından olduğu; 17.01.2015 onay tarihli 1/1000 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planında 'T2 sembolü ile gösterilen Ticaret Alanı (kaks değeri E:2.00. Çekme mesafeleri içinde kalmak kaydı ile maxTaks: 0.40 dır.' Lejantında kaldığı belirtilmektedir.
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi,tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisiyatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir.Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacakdamga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olanfark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/119 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/05/2021 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.