İstanbul'daki imar uygulamaları TBMM gündeminde

İstanbul'daki imar uygulamaları TBMM gündeminde

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan imar plan değişiklikleriyle ilgili meclis araştırması açılmasını istedi.


İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve arkadaşlarınca TBMM Başkanlığına sunulan önergede, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygulamaları eleştirildi.

"Trafiği yoğunlaştıran, yeşil alanları yok eden, tarihi ve kültürel silueti bozan plan tadilatlarıyla, İstanbul'da hızlı ve plansız bir yapılaşmanın önünün açıldığı" öne sürülen önergede, 1980'li yıllarda 400, 1990'lı yıllarda 450, 2000'li yıllarda 850 civarında olan parsel bazında plan tadilatının, son 3,5 yılda 3 bin 800'e çıktığı ileri sürüldü.

Önergede, "İETT'nin Levent'teki arazisiyle ilgili imar değişikliği, Şişli Ayazağa'da yeşil alan olarak öngörülen arsaya inşaat izni verilmesi ile Yenibosna'da Çağ Eğitim Hizmetleri A.Ş'ye 114 dönümlük Hazine arazisinin tahsis edilmesi" mevzuata aykırı işlemlere örnek olarak gösterildi.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı bölge planlarını, yine kendisinin yaptığı parsel bazında plan tadilatlarıyla bozmaktadır. Kamu yararı içermeyen, şirkete ya da kişiye özel parsel bazında yapılan plan tadilatlarıyla İstanbul rant pazarlıklarının konusu haline getirilmiştir" denilen önergede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonunca yapılan imar plan değişiklikleri, bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlar ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması açılması istedi.