İzmir Çeşme'de 5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İzmir Çeşme'de 5 milyon TL'ye icradan satılık arsa! İzmir Çeşme'de 5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi Kumluk mevkiinde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 5 milyon 11 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi Kumluk mevkiinde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için  5 milyon 11 bin TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
 İzmir  İli, Çeşme İlçesi , Ilıca Mahallesi Kumluk mevkiinde 67 Ada, 5 Parsel nosunda kayıtlı arsa vasfında 697 M2 miktarındaki Taşınmaz Çeşme Ilıca Mahallesi 5215 ile 5221 sokağı köşesinde Deniz cephesinde Kapı No 30 olan tek katlı 160 M2 kullanım alanlı, Şantiye Evleri adı ile anılan evlerden biridir. Betonarme olarak yapılmış olup çatısı ahşap kaplama üzeri kiremit örtülüdür. Yaklaşık 50 yıllık bir yapıdır kullanımdan dolayı bakıma da ihtiyacı bulunmaktadır. Mesken olarak kullanılan bu yapı girişinde ana binaya uyum sağlaması bakımından kiremit çatı örtülü geniş bir camlı korumalı verandası bulunmaktadır. 

Kıymeti : 5.011.900,00 TL
1. Satış Günü : 13/11/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 10/12/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/30 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/09/2018