26 / 06 / 2022

İzmir Körfez Geçişi Projesi'ne ilişkin 5 soru mecliste!

İzmir Körfez Geçişi Projesi'ne ilişkin 5 soru mecliste!

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Körfez Geçişi Projesi'ne ilişkin soru önergesi hazırladı. CHP'li Bakan sorularını Ahmet Arslan'a sordu..İzmir Körfez Geçişi Projesi ne ilişkin 5 soru mecliste!

İzmir Körfez Geçişi Projesi meclis gündemine taşındı. CHP  İzmir  Milletvekili Murat Bakan konuya ilişkin soru önergesi hazırlayarak sorularının Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Bakan önergesinde "İzmir'de İnciraltı ve Şaşalı arasında hükümet tarafından yapılması planlanan Körfez Geçişi Projesi'ne verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan davada bilirkişi heyeti incelemede bulunacaktır. İncelemeye vatandaşlar ve gazeteciler alınmazken inceleme ile eş zamanlı olarak İzmir'e Sahip Çık Platfonnu açıklama yapmış, açıklamada projenin ulaşım projesi olmadığı ve İzmir'in bu yola geçişe ihtiyacı olmadığı vurgulanmıştır." dedi.

TMMOB‘un "Proje alanında flamingo, kılıçgaga ve tepeli pelikan gibi türlerin dünya nüfusunun önemli bir kısmının yaşadığı ve söz konusu proje gerçekleştiği takdirde, köprü ayağı, geniş çaplı yüzey yapılaşması vb. faaliyetlerden bu türlerin nüfuslarının olumsuz etkileneceği ve farklı statülerle korunan Gediz Deltası’nın ekolojik ve habitat bütünlüğünün zarar göreceği aşikardır." şeklindeki açıklamalarına da önergesinde yer veren CHP'li Bakan projenin "yüzülebilir körfez" hedefine ciddi zararlar vereceği, ülkemizin önemli su ürünleri istihsal sahalarından biri olan İzmir Körfezi'nin bentik bölgesinde yapılması planlanan inşaat faaliyetlerinin, körfez ve İzmir balıkçılığına önemli ölçüde zarar getireceğinin de açık olduğunu belirterek bu bağlamda 5 soru sordu:

Bakan'ın soruları
1)    Bu kadar yüksek maliyetli ve çevre bakımından olumsuz etkileri olan proje hesaplanan yolculuk sayısı itibari ile, yapılan yatırıma değecek midir?

2) Bu finansmanın İzmir’in gerçek ulaşım sorunlarının çözümünde kullanılması daha doğru değil midir?

3) Günün her saatinde ağır vasıta oranlarının yüksek olacak Körfez Geçiş trafiği gürültüsü ve egzoz gazları ile yerleşim alanlarını olumsuz etkileyeceği hesaba katılmış mıdır?

4) Araba vapurlarının bu hattaki talebi zaten karşıladıkları gerçeğinden hareketle, vapurların tamamen kaldırılmasına sebep olacak ve otomobil kullanımını teşvik edecek bu proje, dünyanın hemen hemen tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinden benimsenmiş olan sürdürülebilir ulaşım ilkelerine ve politikalarına aykırı değil midir?

5) 3,5 milyar TL lik bir yatırımla yapılması öngörülen İzmir Körfez Geçişi projesi yerine, kentin gerçek ihtiyacı olan ve Ulaşım Ana Planı ile belirlenen raylı sistem yatırımlarına öncelik verilmesi kent için daha faydalı olmayacak mıdır?