Kastamonu Eski Turaş Otel 4.8 milyon TL'ye satılıyor!

Kastamonu Eski Turaş Otel 4.8 milyon TL'ye satılıyor! Kastamonu Eski Turaş Otel 4.8 milyon TL'ye satılıyor!

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığı tarafından Saraçlar Mahallesi'nde bulunan Kastamonu Eski Turaş Otel satışa çıktı. Otelin satış bedeli 4 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.Kastamonu İl Encümeni Başkanlığı, Saraçlar Mahallesi'ndeki Eski Turaş Otel'i satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 24 Eylül 2018 günü gerçekleşecek.

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığı'ndan:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçeye bağlı Saraçlar Mahallesi 934 ada 18 parselde kayıtlı, 2.314,00 metrekare yüzölçümlü, vasfı; kargir eğitim binası ve arsası olan, bodrum+zemin+2 kat+çatı katlı 41 odası 1 toplantı salonu 1 kafeteryası, hamamı, saunası, asansörü ve kaloriferi bulunan (Eski Turaş Oteli) taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulü satışı yapılacaktır.

2 - İhale bedelinin yüzde 50’si peşin geri kalanın ise (1) birer aylık dönemlerde (5) beş eşit taksit halinde tahsil edilecektir.

3 - Bahse konu olan taşınmazın muhammen bedeli 4.850.000,00 TL olup, geçici teminatı 145.500,00 TL.

4 - İhale 25.09.2018 Salı günü saat 11.00’de Valilik Binası toplantı salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır.

5 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü’nden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yerleşim yeri belgesi, (İkametgah)

b) 2018 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekaleten katılanlar için 2018 yılına ait noter tasdikli vekaletname,

d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2018 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2018 yılına ait noter tasdikli sureti.

f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 24.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar İl Genel Meclisi Binasındaki Encümen Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

7 - İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8 - Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.