Kira gelir vergisi beyan tarihleri 2016!

Kira gelir vergisi beyan tarihleri 2016! Kira gelir vergisi beyan tarihleri 2016!

Gayrimenkulünü kiraya vererek gelir sahini olan mal sahipleri, kanunen bu gelir için vergi ödemek ile mükellef oluyor. Vergide öncelikle beyanname veriliyor. İşte kira gelir vergisi beyan tarihleri 2016..Kira gelir vergisi beyan tarihleri 2016!

Gayrimenkulünü kiraya vererek gelir sahini olan mal sahipleri, kanunen bu gelir için vergi ödemek ile mükellef oluyor. Vergide bazı istisnai durumlar yer alıyor. Buna göre mükellef vergi borcunda indirimler yapabildiği gibi sıfıra da indirebiliyor.


Kira gelir vergisi için her sene istisna sınırı belirleniyor. Bu sınırın üstünde kira geliri elde eden kimseler vergi mükellefi oluyor. Ancak bu sınırın altındaki kira gelirleri için vergi ödemesi yapılmıyor.


2015 yılı boyunca elde edilen mesken kira geliri 3 bin 600 TL'den, işyeri kira geliri 29 bin TL'den yüksek olanlar kira gelir vergisi ödüyor. Düşük olanlar ise vergiden muaf oluyor.


Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebiliyor: Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç), Gerçek Gider Yöntemi.


Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Beyanname verilirken yukarıdaki yöntemlerden biri seçilebiliyor.


Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından bazı giderlerin gerçek tutarları indirilebiliyor. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler ise, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. 


Kira gelir vergisi beyan tarihleri 2016!

Kira gelir vergisi beyanname zamanı 1 Mart'ta başlıyor. Bakanlık tarafından herhangi bir uzatma söz konusu olmazsa beyan dönemi 25 Mart'ta sona erecek. Ödemeler ise 31 Mart'a kadar yapılabilecek. İkinci taksitler ise Temmuz ayında ödenecek.
Kira gelir vergisi 1. taksiti ne zaman?

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com