Kira gelir vergisi ödeme ayları!

Kira gelir vergisi ödeme ayları! Kira gelir vergisi ödeme ayları!

Gelir Vergisi Kanunu gereğince ödenmesi gereken kira gelir vergisinin mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri oluyor. Peki, vergi ne zaman ödenir? İşte kira gelir vergisi ödeme ayları...Kira gelir vergisi ödeme ayları!

Gelir Vergisi Kanunu gereğince ödenmesi gereken kira gelir vergisinin mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracıları oluyor.


Ancak her kira geliri olan vergi mükellefi olmuyor. 2014 yılında evini kiraya vererek 3.300 TL'den; işyerini kiraya vererek ise 27.000 TL'den yüksek kira geliri elde edenler vergi sorumlusu oluyor.


Mükelleflerin öncelikle beyanname vermeleri gerekiyor. Vergi için beyannameler 1 - 25 Mart tarihleri arasında veriliyor.


Beyanname; normal posta ile veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilirse, vergi dairesine ulaştığı tarihte, taahhütlü posta ile gönderilmiş ise zarfın üzerindeki postaya veriliş tarihinde verilmiş sayılıyor. 


Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir.


Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler normal olarak ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlıdırlar.


Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla da gönderebileceklerdir.


Ayrıca beyannameler, “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi” aracılığıyla internet ortamında verilebiliyor. Peki, kira gelir vergisi hangi ayda ödenir?


Kira gelir vergisi ödeme ayları 2015..

Kira gelir vergisinin 1. taksiti Mart ayında; verginin 2. taksiti ise Temmuz ayında ödeniyor.Kira gelir vergisi ödememek için ne yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com