Kira gelir vergisi ödemeleri için son 2 hafta!

Kira gelir vergisi ödemeleri için son 2 hafta! Kira gelir vergisi ödemeleri için son 2 hafta!

Taşınmaz malını 2014 yılı içerisinde kiraya veren mal sahipleri, 2015 yılında kira gelir vergisi mükellefi oluyor. Senede iki taksitte ödenebilen kira gelir vergisi ödemeleri için son 2 hafta bulunuyor...Kira gelir vergisi ödemeleri için son 2 hafta!

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı olarak vergiye tabi tutuluyor.


Yalnız, belirlenen istisna bedelinden yüksek kira geliri elde edenler kira gelir vergisi ödüyor. İstisnayı aşmayan kira gelirleri için kira gelir vergisi ödenmiyor.


Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden; Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını 2014 yılı için 3.300 TL aşanlar,


İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını 2014 yılı için 27.000 TL aşanlar, yıllık beyanname veriyor.


Vergi için öncelikle beyanname veriliyor. Beyannameler vergi dairesinden verilebiliyor. Ayrıca, internetten önceden hazırlanmış kira beyanname sistemine giriş yapılarak da beyanname verilebiliyor.


Kira gelir vergisi iki eşit taksit halinde ödeniyor. Verginin ilk taksiti Mart ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında ödeniyor. Buna göre kira gelir vergisi ödemeleri için son 2 hafta bulunuyor.Kira gelir vergisi için gereken belgeler!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com