Kira stopajı kimler ödemez?

Kira stopajı kimler ödemez? Kira stopajı kimler ödemez?

Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir Vergisi Kanununda sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapmak zorundadırlar. Peki, kira stopajı kimler ödemez?Kira stopajı kimler ödemez?

Taşınmaz mal kiralamalarında elde edilen kira geliri için kira gelir vergisi ödeniyor. Vergi elde edilen gelirin belirlenen istisna bedelinin üstünde olması halinde ödeniyor.


Ancak işyerlerinde vergi farklı uygulanuyor. İşyeri kira geliri ile birlikte hak kira geliri de elde eden mükellefler, verecekleri gelir vergisi beyannamelerinde hak kira geliri yer aldığından dolayı gerçek gider yöntemini seçmek zorunda oluyor.


Ayrıca işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller % 5’lik gider indiriminden yararlanamıyor.


Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapmak zorundadırlar.


Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı

üzerinden % 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar.

Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli üzerinden de yapılacaktır. 


Örneğin; 3 aylık veya 1 yıllık işyeri kirası peşin tahsil edildiğinde, bu durumda peşin tahsil edilen kiranın tamamı vergi kesintisine tabi tutulacaktır. Peki, kira stopajı kimler ödemez?


Tevkifata tabi olmayan ücretler, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında madde 95'te yer alıyor;


Madde 95 – 

Aşağıda yazılı hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi tevkif usulü cari olmaz.

1. Ücretlerini yabancı bir memleketteki iş verenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı;

2. 16 ncı maddede yazılı istisnadan faydalanmıyan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri:

3. Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler. Bunlar gelirlerini, bu kısmın 2 nci bölümündeki hükümlere göre, yıllık beyanname ile bildirirler.


Kira stopajı son ödeme tarihi 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com