Kira zam oranı!

Kira zam oranı! Kira zam oranı!

4 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre kira zam oranı, ÜFE oranlarından fazla olamıyor. İşte kira zam oranı ile ilgili yasal düzenlemeler...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kira zam oranı!

Yıllık olarak düzenlenen kira sözleşmelerinin süresinin dolması ve yenilenme zamanının gelmesi halinde kira bedeline zam yapılması durumu söz konusu oluyor. Önceki uygulamalarda kira bedeline yapılacak zam oranı TEFE-TÜFE'ye göre belirlenirken; yapılan yasal düzenlemelere göre kira artış oranları ÜFE'ye göre belirleniyor.


Söz konusu hükümler 4 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor:


Kira bedelinin belirlenmesi

Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir. 


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.


Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.


Kira ÜFE;

Üretici Fiyatları Endeksi; belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurtiçine satışa konu olan ürünlerin,üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksi olarak tanımlanıyor.


ÜFE oranları ile ilgili bilgiler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun internet sayfasında yayımlanıyor. Ekim ayında yayımlanan Eylül ayı istatistiklerine göre Eylül ayında kira artışı yüzde 3,58 oranı olarak belirlenmişti.


Ekim ayında süresi dolan sözleşmelerin yenilenmesi durumunda kira bedelinde ne kadar zam olacağı yarın yayımlanacak bültende yer alacak.Kira bedeli nasıl artar?
Ev kirası nasıl belirlenir?pus