Kira bedeli nasıl artar?

Kira bedeli nasıl artar? Kira bedeli nasıl artar?

Konut kira sözleşmelerinde sözleşmenin yenilenmesi durumunda kira bedeli ne oranda artacak? Kira bedeli nasıl artar? İşte sorularınızın yanıtı konu ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler bu haberde...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kira bedeli nasıl artar?

Yapılan yasal düzenlemelere göre kira bedeli artışları Üretici Fiyat Endeksi; ÜFE'ye göre yapılıyor. Yapılan düzenlemeler; 4 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Borçlar Kanunu kapsamında şu şekilde yer alıyor.


Kira bedelinin belirlenmesi

MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.


Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.


Yukarıda yer alan kanun hükmüne göre kira artış oranlarının bağlı olduğu ÜFE oranları, her ay TÜİK'in resmi internet sayfasından duyuruluyor.


Buna göre Ekim ayında sözleşmesi yenilecek olan kira sözleşmelerinin ne oranda artacağı ile ilgili sorularınızın yanıtı yarın yayımlanan oranlar arasında yer alacak.Ev kirası nasıl belirlenir?
ÜFE'ye göre kira artışı ertelendi mi?


pus