13 / 08 / 2022

Kiracı kapıcı tazminatı öder mi?

Kiracı kapıcı tazminatı öder mi?

Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında kapıcının tazminatını kaleme aldı. Peki kiracı kapıcı tazminatı için para öder mi?Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında kapıcı tazminatlarını kaleme aldı. Feride Hilal İmal'e bir okuyucusu "Kiracıyım. Her ay ödediğim aidattan kapıcı tazminatı için de para kesiliyor. Kiracı öder mi?" sorusunu sordu. Peki kiracı kapıcı tazminatı için para öder mi?

Kiracı kapıcı tazminatı öder mi?

İşte Feride Hilal İmal'in okuyucusunun o sorusuna verdiği yanıt...

Herkes tarafından bilinen Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. ve 18. maddesi gereği kıdem tazminatının ödenmesinden kat maliki, yani gayrimenkul sahibi sorumludur. Fakat kat maliki ödemez de bu bedelden kiracı da müşterek ve müteselsilen sorumludur. 

Fakat kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira tutarıyla sınırlı olup, gerçekleştirdiği ödemeyi kira borcundan düşebilir. Kural böyle olmakla beraber uygulamada yapılan kira sözleşmeleriyle kıdem tazminatının veya aidatla beraber toplanan kıdem tazminatı fonu katılım payının kiracı tarafından ödeneceğine karar verilebilir. Böyle bir durumda söz konusu kıdem tazminatının ya da toplanan avansın, kiracı tarafından ödenmesi gerekiyor. Eğer kira sözleşmesinde bu şekilde bir hüküm yoksa, kanuna göre bu tutarlar kat maliki tarafından ödenmelidir.

Kapıcının tazminatını kim öder?