19 / 08 / 2022

Kiraya verilen evin vergisi nasıl hesaplanır?

Kiraya verilen evin vergisi nasıl hesaplanır?

Taşınmaz malını kiraya veren kimseler, elde ettikleri gelir için kira vergisi mükellefi oluyor. Vergi, gelirin elde edildiği yılı takip eden sene içerisinde iki taksit halinde ödeniyor. Peki, kiraya verilen evin vergisi nasıl hesaplanır?Kiraya verilen evin vergisi nasıl hesaplanır?

Taşınmaz malını kiraya veren kimseler, elde ettikleri gelir için kira vergisi mükellefi oluyor. Vergi, gelirin elde edildiği yılı takip eden sene içerisinde iki taksit halinde ödeniyor.


Kira gelirinde gelirin elde edilmesi, tahsil esasına bağlanmış olup; Tahsil esasına göre kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekiyor.


Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde ise, “emsal kira bedeli” esas alınıyor. Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin %10’u olup; Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin % 10’udur. Peki, kiraya verilen evin vergisi nasıl hesaplanır?


Kiraya verilen evin vergisi hesabı...

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebiliyor;

- Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)

- Gerçek Gider Yöntemi


Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılıyor. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi

seçilemiyor.


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemiyor.


Kira geliri olup kirada oturanlar vergi öder mi?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com