15 / 08 / 2022

Küçükçekmece'de 107.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Küçükçekmece'de 107.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Küçükçekmece 3. İcra Dairesi, Küçükçekmece Safra Mahallesi'nde yer alan arsayı 107 milyon 820 bin TL bedelle satışa çıkardı.Küçükçekmece 3. İcra Dairesi, Küçükçekmece Safra Mahallesi'nde yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 107 milyon 820 bin TL olarak belirlendi.

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE3. İCRA DAİRESİ
2020/1009 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri :İstanbul İli, K.çekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Halkalı Yolu Mevkii, 3799 parsel sayılı 11.980 m2 alanlı arsanın tamamıdır. Bilirkişi raporuna göre; Mevcut tapunun 3799 parsel sayılı 11.980 m2 alanlı arsa üzerinde herhangi bir yapının olmadığı molozların olduğu görülmüştür. İstanbul İli , K.Çekmece İlçesi, İnönü Mah. 3799 parsel sayılı taşınmaz Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi RUİP /15.05.2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi RUİP değişikliği nedeniyle, söz konusu parselinde bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar mahkeme kararları ile iptal edildiğinden, yeni planlar yapılıncaya kadar imar uygulaması yapılamayacağı imar durumundan anlaşılmıştır. Çevresinde yapılaşmaların yoğun olduğu, çok merkezi bir konumda ana cadde üzerinde olduğu, çevresinde bir çok fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinde kaldığı görülmüştür. Belediyenin tüm sosyal imkanlarından yol, su, elektrik, doğalgaz, ulaşım gibi tüm sosyal imkanlardan yararlandığı tarafımızdan tespit edilmiştir.Ayrıca söz konusu arsaüzerineçapıuygulandığında arsanınçapınaveyerineuygunolduğugörülmüştür.
Adresi : Sefaköy İnönü Mahallesi, Halkalı Cad. No:174/2Küçükçekmece / İst
Yüzölçümü : 11.980,00 m2
İmar Durumu : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, 3799 parsel sayılı yer söz konusu parsel Sefaköy Halkalı Cad. Çevresi RUİP 15/05/2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Cad. Çevresi RUİP değişikliği nedeniyle söz konusu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli alanlar mahkeme kararlarıyla iptal edildiğinden yeni planlar yapılıncaya kadar imar uygulaması yapılamayacağı imar durumunda anlaşılmıştır.
Kıymeti : 107.820.000,00 TL - KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kira Şerhi : İ.E.T.T işletmesi umum müdürlüğü lehine haritasında gösterilen yerde 15 yıl süre kira şerhi 20/01/1969 - 6953 Yev.
1. Satış Günü : 28/07/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 27/08/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Tevfiybey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Koridoru KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Küçükçekmece de 107.8 milyon TL ye icradan satılık arsa!


Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/1009 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/06/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.