Miras hukuku kardeşler!

Miras hukuku kardeşler!Miras bırakanın çocukları arasındaki mal paylaşımı cinsiyet ve yaş ayrımı olmaksızın eşit oluyor. Miras hukuku kardeşlerin durumunda ise hepsi mirasbırakanın altsoyu olduğu için eşit oluyor...Miras hukuku kardeşler!


Miras hukukuna göre yasal mirasçılar bu sıfatlarını doğrudan kanundan alıyorlar. Bir kısım kan hısımları, evlatlık ve sağ kalan eş, miras bırakanın ölümü anında hayatta olmak ve mirastan yoksunluğu gerektirecek konumda olmamak şartıyla kanuni mirasçı olarak kabul ediliyorlar. Medeni Kanun’a göre mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası devlete geçiyor.


Medeni Kanun, kan hısmı mirasçıların belirlenmesinde Zümre Sistemi'ni benimsiyor. Zümre sisteminde sıralama birinci, ikinci ve üçüncü zümre şeklinde oluyor. Yani bir önceki zümrede mirasçı varsa bu durum sonraki zümredekilerin mirastan pay almasını engellemiş oluyor. 


Örneğin; ölen Ali’nin oğlu hayatta ise Ali’nin hayatta olan anne babası mirasçı olamazlar veya Ali’nin öldüğü sırada anne, babası ve torununun oğlu hayatta olsun. Bu durumda tüm mal varlığı torununun oğluna kalır ve anne-babası mirastan pay alamazlar. 


Buna göre birinci zümre miras bırakanın altsoyu, yani çocukları, torunları, torun çocukları şeklinde devam ediyor.

İkinci zümre, miras bırakanın ana-babası ile bunların altsoyundan (kardeşleri, kardeş çocukları, kardeş torunları) oluşuyor. Bunların mirastan pay alabilmesi için birinci zümreden mirasçı olmaması şartı bulunuyor. Üçüncü zümre ise miras bırakanın büyükanne-büyükbabaları ile bunların altsoyundan (babanın babası, babanın annesi, annenin annesi, annenin babası, dayı, teyze, amca, hala) oluşuyor.


Miras hukuku kardeşler...

Miras bırakanın çocukları arasındaki mal paylaşımı cinsiyet ve yaş ayrımı olmaksızın eşit oluyor. Miras hukuku kardeşlerin durumu mirasbırakanın altsoyu oldukları için eşit oluyor. Ayrıca 4721 sayılı yeni Medeni Kanun sahih nesepli- gayri sahih nesepli soy ayrımını kaldırarak evlilik dışı doğan çocukların aleyhine olan eşitsizliği de ortadan kaldırıyor. 


Örneğin, vefat eden Ali’nin sadece bir oğlu, bir kızı ve kendi ölümünden uzun zaman önce ölen oğlunun çocuğu (Ali’nin torunu) hayattadır. Miras, 1/3, 1/3, 1/3 şeklinde kızına, oğluna ve bir toruna bölüştürülür. Yani ölen oğlun yerini onun oğlu (alt soyu) alıyor. Peki, Ali’nin bir kızı, bir oğlu ve torunuyla birlikte eşi de hayatta olsa idi paylaşım nasıl olacaktı? 


Medeni kanun, eşin birinci zümre ile mirasçılığında terekenin 1/4' inin sağ kalan eşe, 3/4' ünün ise alt soyuna kalacağını düzenlemiştir. Yani tereke alt soya düşen 3/4 pay da 3 eşit parçaya ayrılacak; 3/12 bir oğla, 3/12 diğer oğla, 3/12 ise önceden vefat etmiş olan oğlun çocuğuna (toruna) kalacaktır.Miras hukuku çocuğu olmayanlar!
Miras hukuku boşanma!
Miras hukukuna göre yasal mirasçılar kimlerdir?
Miras hukuku mevzuat!
Miras hukuku izale i şuyu!
Miras hukuku ikinci eş!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com