Miras hukukuna göre yasal mirasçılar kimlerdir?

Miras hukukuna göre yasal mirasçılar kimlerdir?Miras hukukuna göre yasal mirasçılar kimlerdir?: eş çocuklar, alt soy ve onların alt soyları, anne baba alt soyları, büyükanne büyükbabalar alt soyları, soy bağı kurulmuş evlilik dışı çocuklar, evlatlık ve alt soy olan kişilerdir....Miras hukukuna göre yasal mirasçılar kimlerdir?


Miras hukukuna göre yasal mirasçılar kimlerdir? sorusu vefat durumunda geride kalan kişilerin merak ettiği sorulardan bir tanesidir. Miras hukukuna göre yasal mirasçılar eş çocuklar, alt soy ve onların alt soyları, anne baba alt soyları, büyükanne büyükbabalar alt soyları, soy bağı kurulmuş evlilik dışı çocuklar (oran bakımından evlilik içi çocuklar gibidir), evlatlık ve alt soy olan kişilerdir. Ancak hiç mirasçı bırakmaksızın ölen kişinin mirası devlete kalıyor. 


Miras hukukuna göre yasal mirasçılar kimlerdir?


Kan Hısımlığına Dayanarak Yasal Mirasçı Olanlar

1. derece mirasçılar: Mirasbırakanm birinci derece mirasçıları, onun altsoyu oluyor. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alıyor. 

2. derece mirasçılar: Altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçı sayılıyorlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alıyor. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalıyor.

3. derece mirasçılar: Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babaları oluyor. Bunlar, eşit olarak mirasçı sayılıyorlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefıyet yoluyla kendi altsoyları alıyor.  


Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalıyor. Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın miras bırakandan  önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalıyor. 


Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin miras bırakandan önce ölmüş olması halinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları halinde onların payları diğer tarafa geçiyor.


Evlilik dışı hısımların mirasçılığı...

Baba yönünden evlilik dışı çocuğun mirasçı olabilmesi için 2 şart bulunuyor:


Çocuk evlilik dışı doğmalıdır. Çocuk ile baba arasında soybağı kurulmalıdır. Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olabiliyorlar.


Evlatlığın mirasçılığı...

Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Aynı zamanda evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmıyorlar.


Sağ kalan eşin miras hakkı...

Sağ kalan eşin miras alması için, miras bırakanın ölümü anında onunla evlilik bağının mevcut olması bu bağın miras bırakanın ölümü anında sona ermiş olmaması gerekiyor. Boşanmış eş miras alamıyor. Ancak, sadece Boşanma Davası açılmış olması mirasa engel olmuyor. Boşanma Davası kesinleşmeden eşlerden biri ölse, sağ kalan eş yine mirasçı oluyor. Çünkü boşanma vasi ölümle düşüyor. Ancak boşanma sebebi cana kast ise bu eşin mirasçılığına engeldir.  Ayrılık Kararı’ndan dolayı ayrı yaşadıkları dönem içinde ölen eşe, diğeri mirasçı oluyor, dava devam ederken ölen eşe, mirasçı oluyor. 


Eşlerden birinin ölümü halinde miras malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet tanınmasını isteyebiliyor. 


Devletin mirasçılığı...

Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçiyor.


Saklı paylı mirasçılar...

Saklı Paylı (Mahfuz Hisseli) mirasçılar, mirasbırakanın altsoyu, baba ve anası, kardeşleri ve eşi oluyor. Saklı Paylar, miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla ortadan kaldırması mümkün olmayan Kanuni miras payına deniyor.Miras sözleşmesinden doğan davalar!
Gaibin mirası!
Miras hukuku mal paylaşımı!
Miras hukukunun konusu!
Miras hukuku çocuğu olmayanlar!
Gayrimenkul miras hukuku!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com