Müşterek mülkiyet nedir?

Müşterek mülkiyet nedir? Müşterek mülkiyet nedir?

Müşterek mülkiyet, birden çok kişinin, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında bir taşınmaz mala birlikte sahip olmaları şeklinde yapılan tanımlama Müşterek mülkiyet nedir?: sorusuna cevap olarak veriliyor...


Müşterek mülkiyet nedir?


Müşterek mülkiyet, birden çok kişinin, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında bir taşınmaz mala birlikte sahip olmaları şeklinde tanımlanıyor.


Müşterek mülkiyet ya kanundan ya da hukuki işlemlerden  doğuyor. Yani ya bir malın birden fazla kişiye bağışlanması ve vasiyet edilmesinden yada mirasçıların kalan miras mal için iştirak halinde sözleşme yapmasından doğuyor. Müşterek mülkiyete konu olan malların yönetimine, gelir ve giderlerine paydaşlar, payları oranında katılırlar. Paydaşların payı sözleşme ile belirli değilse birbirine eşit sayılıyor. Paydaşlardan her biri, kendi payı üzerinde tasarrufta bulunabiliyor, payını satabiliyor, bağışlayabiliyor, rehnedebiliyor ve satış vaadinde bulunabiliyor. Ancak payın bir üçüncü kişiye satışı halinde diğer paydaşların öncelikle alım hakkı bulunuyor. 


Müşterek malın kiraya verilmesinde, malın yarısından fazla payına sahip olan ve sayı olarakta çoğunluğu oluşturan paydaşların, kira kontratını birlikte imzalamaları gerekiyor. Sadece iki paydaş varsa, biri kendi payını diğer paydaşa kiralayabiliyor. Müşterek malın tamamının satılması, rehnedilmesi veya bahçesinden bir üçüncü kişiye geçit hakkı tanınması için bütün paydaşların onayı gerekiyor. Müşterek arsa üzerine bina yapılması veya bir evin apartman haline dönüştürülmesi halinde cins tashihi talebini tek bir paydaş yapabiliyor.


Müşterek mülkiyet nedir? sorusundan devam edecek olursak, paydaşlardan her birinin, kendi payını satabilme, vaat edebilme, müştereken kiraya verebilme hakkının olduğunu da söyleyebiliriz. Alacağı olan üçüncü şahıslar da alacakları için, borçlu olan paydaşın payını haczettirip sattırabiliyorlar. Bu durumda da diğer paydaşların ön alım (Şuf'a) hakkı bulunuyor.Müşterek mülkiyet nedir? sorusundan sonra gelelim müşterek mülkiyetin nasıl sonladırılacağına:


Müşterek mülkiyet, paydaşlardan biri veya birkaçı için rızai temlik, cebri icra yoluyla satış ve terk (Payından Feragat) ile; bütün paydaşlar için ise müşterek malın yok olması, temliki (Devir), kamulaştırılması, cebri icra ile satışı, rızai veya mahkeme kararı ile taksimi suretiyle sona eriyor.Müşterek medhal ne demektir?
Müşterek ipotek ne demektir?
Müşterek rehnin tescili!
Devremülk mevzuatı!
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com