Müşterek mülkiyet satışı!

Müşterek mülkiyet satışı!Bir taşınmazı birden fazla kişinin satın almasıyla ya da miras yoluyla elde etmesi durumunda müşterek mülkiyet satışı durumu ortaya çıkıyor. Peki müşterek mülkiyet satışı nedir? İşte müşterek tapu örneği...


Müşterek mülkiyet satışı!
Müşterek mülkiyet ile sahip olan paydaşların sahip olduğu tapu için 'müşterek mülkiyet' deniyor. Müşterek mülkiyet durumu bir malın birden fazla kişi tarafından satın alması ya da miras kalmasıyla ortaya çıkıyor. 

Müşterek mülkiyet satışı!

Müşterek mülkiyet halinde kişiler arasında paylar belirleniyor. Taşınmaz mala müşterek mülkiyet ile sahip olunması durumunda tüm hissedarlar tek bir tapu senedi verilebileceği gibi hissedarların istermesi durumunda, her bir ortak tapu senedi alabiliyor.

Müşterek mülkiyet satışı!

Müşterek taşınmazın kiraya verilmesiyle, malın yarısından fazla payına sahip olan ve sayı olarakta çoğunluğu oluşturan paydaşların, kira kontratıyla beraber imzalamaları şartı bulunuyor. Yalnızca iki paydaşın olması durumunda ise biri kendi payını diğer paydaşa kiraya verebiliyor.

Müşterek mülkiyet satışı!

Müşterek mülkiyet satışı için bütün paydaşların onay vermesi şartı bulunuyor. Müşterek arsada bina inşa edilmesi bir evin apartman haline dönüştürülmesi durumunda cins tashihi talebini tek bir paydaş yapabiliyor.

Müşterek mülkiyet satışı!

Müşterek mülkiyet, mülkiyet sahibi birinin ya da birkaçı için rızai temlik, cebri icra yoluyla satış ve terk (Payından Feragat) ile; bütün paydaşlar için ise müşterek taşınmazın yok olması, kamulaştırılması, cebri icra ile satışı, rızai veya mahkeme kararı ile taksiminin ardından sona eriyor. 

Müşterek tapu nedir?

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com