29 / 06 / 2022

Müteahhitler fiyat farkı düzenlemesinde beklentileri açıkladı!

Müteahhitler fiyat farkı düzenlemesinde beklentileri açıkladı!

Kamu projeleri yürüten müteahhitlerin uzun zamandır beklediği fiyat farkı düzenlemesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı...Son zamanlarda sık sık gündeme gelen kamu projeleri yürüten müteahhitlerin girdi maliyetlerinde yaşadığı öngörülemez yüksek artışlara ilişkin olarak uzun süredir beklediği fiyat farkı düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda masaya yatırıldı. Son zamanlarda sık sık gündeme gelen ilave fiyat farkı ödenmesini teminen hazırlanan kanun değişikliği teklifinin masaya yatırıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önemli açıklamalar yapan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, düzenlemedeki eksik yanlara değinerek, firmaların yaşadığı soruna tatmin edici bir çözüm getirilmemesi halinde sektörde çok sayıda iflasın yaşanacağını söyledi. Mevcut sorunun telafi edilmesi amacıyla toplamda üç maddelik bir öneri sunan Erdal Eren, bu kapsamda fiyat farkı uygulamasının öngördüğü 6 ay yerine 2021 yılının tamamı için hayata geçirilmesini, ilave fiyat farkının bu sene de ilgili endeks değişimleri piyasa hareketleri ile eşitleninceye kadar sürmesini ve hiç başlamamış ya da yüzde 50’den az ilerlenmiş işler için şartsız tasfiye hakkı tanınmasını istedi.

Müteahhitler fiyat farkı düzenlemesinde beklentileri açıkladı!

TMB Başkanı Erdal Eren konuyla ilgili olarak: “2021 yılında da malzeme fiyat artış oranı yüzde 146 iken ÜFE’deki artış yüzde 78. Neredeyse yüzde 100’ün üzerinde bir maliyet artışından bahsediyoruz. Şunu da vurgulamalıyız ki; batmakta olan müteahhit sadece kendi servetini batırmıyor, tedarikçilerini de beraberinde batırıyor ve çalıştırdığı işçiler de işsiz kalıyor. Türkiye’de inşaat sektörü istihdamın yüzde 7’sini oluşturuyor” şeklinde konuştu.

 

‘En az iş yapılan dönemi mi kapsıyor?’

Eren, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yasa teklifinde yılın son altı ayında yapılan işler için özel bir fiyat farkı uygulaması düşünülmüş. Halbuki artık nefesi tükenmiş olan meslektaşlarımızın en az iş yaptıkları ve son 2 ayı da kışta olan altı aydan bahsediyoruz. O nedenle ilave fiyat farkının Ocak 2021’den itibaren uygulanması hiç değilse zararların bir kısmının karşılayabilir. İkinci olarak; uygulama 31 Aralık 2021’de bitiyor ancak 5 Ocak’ta çimentonun fiyatının daha da arttığını görüyoruz. Bu fiyat farkı uygulamasının, enflasyonda düşüşün maliyetler paraleline geldiği tarihe kadar bir şekilde devam ettirilmesini bekliyoruz.”

Müteahhitler fiyat farkı düzenlemesinde beklentileri açıkladı!

Tasfiye hakkı ile kamu üstündeki yükler acalacak mı?

Söylemiş olduğu ilk iki talebin kabul görmesi durumunda ilgili projelerin sürebileceğini fakat düzenleme mevcut durumuyla yasalaşırsa müteahhitlerin yarısından fazlasının tüm mal varlıklarını kaybetme endişesiyle teminatlarını yakmayı göze aldığını dile getiren TMB Başkanı Eren, şöyle konuştu:  “Bu da yine kamu yatırımlarının durması anlamına gelir. Bizim önerimiz sözleşmelerine daha yeni başlamış, işi henüz yüzde 50’nin altında olan meslektaşlarımıza tasfiye imkanının da bu yasanın içine konmasıdır. O zaman gücü tükenmiş, artık sermayesini yitirme noktasına gelmiş, batma noktasına gelmiş meslektaşlarımız hiç değilse canlarını kurtarırlar, işler tasfiye edilir. Biliyorsunuz bazı ihaleler çok acil değil, bu durumda başlamamış veya yeni başlamış olan kamu yatırımlarının belki de uzun bir süre ihale edilmemeleri yoluyla kamu üstündeki yükler de azaltılır”.

Müteahhitlerin taleplerine karşın düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ilave fiyat farkı ödenecek dönem 01 Temmuz 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasını kapsayacak biçimde kabul edildi. Kanun teklifinde ayrıca tasfiye hakkı düzenlenmeyip sadece devir ile ilgili hükümler yer aldı. Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’na sunulması bekleniyor. 

İMKON müteahhitlere fiyat farkı düzenlemesi taleplerini açıkladı!