Çukurova Balkon

Muvafakatname 1 belgesi örneği!

Muvafakatname 1 belgesi örneği! Muvafakatname 1 belgesi örneği!

Muvafakatname 1 belgesi bir arazinin tarımsal amaçlı olarak kullanımına izin verilmesi halinde düzenleniyor. Bu durumlarda düzenlenmesi gereken muvafakatname 1 belgesi örneği için haberimize giriş yapabilirsiniz...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Muvafakatname 1 belgesi örneği!

Muvafakatname belgesi, bir husus hakkında izin verildiğine ilişkin bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Muvafakatname 1 belgesi ise,  bir arazinin tarımsal amaçlı olarak kullanmak üzere kullanımı için bir başkasına izin verilmesi durumunda düzenlenen belgeyi ifade ediyor.


Söz konusu muvafakatname 1 belgesi kapsamında arazi ile ilgili bilgilere ve muvafakat veren hissesarlara ve muvafakat verilen hissedar hakkında bilgilere yer veriliyor. Örnek muvafakatname 1 belgesi aşağıda yer alıyor.


MUVAFAKATNAME 1


Belge Tipi (Tapu/Keşif) : ..............

Arazinin Bulunduğu Yer (İl-İlçe-Bucak-Köy) : ..............

Mevkisi : ..............

Ada No : ..............

Parsel No : ..............

Toplam Alan (m2) : ..............
Hissedarı olduğum/olduğumuz yukarıda özellikleri yazılı arazimi/arazimizi ..../..../.... tarihinden ..../..../.... tarihine kadar tarımsal amaçlı olarak kullanmak üzere aşağıda bilgileri bulunan hissedarımıza/müştereğimize muvafakat veriyorum/veriyoruz. .... /..../....Muvafakat Veren Hissedarların

Adı Soyadı: ..............

TC Kimlik No : .............. 

Baba Adı : .............

Doğum Tarihi : .............

Hisse Oranı : .............

Hisse Miktarı (m2) : .............

İmza : .............Muvafakat Alan Hissedarın

Adı Soyadı

TC Kimlik No:

Kendi Hisse Oranı

Kendi Hisse Miktarı (m2)

Parselde Kullanacağı Toplam Hisse Miktarı (m2)

İmzaYukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. ……/……/………………… …………… Köy/Mahalle Muhtarı

Adı Soyadı

İmza/Mühür…………… …………… Aza

Adı Soyadı

İmza/Mühür* Her parsel için ayrı ayrı doldurulacak ve hisseli araziler için kullanılacaktır. Hisse oranı belli olmayan araziler için doldurulduğunda bütün müştereklerin muvafakati alınacaktır. Arazinin bulunduğu Köy Muhtarı ve Aza tarafından onaylanacaktır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com