Ödeme emri neden gelir?

Ödeme emri neden gelir?Ödeme emrinin neden ve kimlere düzenlendiği; ödeme emri gelince ne yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler Gelir İdaresi Tarafından açıklanıyor. Peki ödeme emri neden gelir? İşte yanıtı...


Ödeme emri neden gelir?

Ödeme emrinin neden ve kimlere düzenlendiği; ödeme emri gelince ne yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler Gelir İdaresi Tarafından açıklanıyor.


Ödeme emri, vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenleniyor. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenleniyor. 


Ödeme emri, borçlulara borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirim olarak tanımlanıyor. 


Ancak ödeme emrinin düzenlenmesi ile vergi dairesi aynı zamanda kamu alacağının tahsili için cebri tahsilat işlemlerine de başlamış sayılır. 


Borçlulara 7 gün içinde borçlarını ödemelerini veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmalarını bildirmek için “ödeme emri” düzenlenir ve tebliğ edilir.


Asıl borçlulardan tahsilat yapılamaması halinde, kanuni temsilci, limited şirket ortağı, yabancı şahıs veya kurum mümessilleri gibi borçtan sorumlu 

olanlara da ödeme emri tebliğ edilerek borcun ödenmesi veya mal bildiriminde bulunması istenilir.


Ödeme emrinde yer alan hususlar:

- Borcun asıl ve ferilerinin (cezası, faizi, zammı gibi) türü ve tutarı, 

- Borcun nereye ödeneceği,

- Süresinde ödenmeyen borcun vergi dairesince cebren tahsil edileceği,

- Süresinde ödenmeyen borç ile ilgili mal bildiriminde bulunulması gerektiği,


- Borçlunun mal bildiriminde bulunmadığı takdirde üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, 

- Gerçeğe aykırı mal bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı 

- Ödeme emrine karşı hangi mahkemede dava açılabileceği

- Borçlu; malı olmadığı yolunda bir bildirim yapacak ise

1. En son kanuni ikametgâh ve işyeri adreslerini,

2. Var ise kayıtlı olduğu diğer vergi dairelerini,

3. Nüfus kayıt örneğini bildirmek zorundadır. 


Geçerli bir nedeni olmadan bu bildirimleri yapmayan kişiler hakkında 1 aya kadar hafif hapis veya 100 YTL. adli para cezası uygulanacağı hususları düzenlenen ödeme emrinde yer alıyor.Mal bildiriminde bulunmamanın cezası nedir?