Çukurova Balkon

Orhangazi'de 29.8 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Orhangazi'de 29.8 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Orhangazi'de 29.8 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Bursa Orhangazi Belediyesi, Çakırlı Köyü ve Muradiye Mahallesi'nde yer alan 2 adet arsayı toplam 29 milyon 892 bin TL bedelle 3 Haziran 2015 tarihinde ihaleye çıkardı...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!Orhangazi Belediye Başkanlığından:


1 - İlçemiz Çakırlı Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, 4272 parsel sayılı 60.044,37 m2’ lik gayr-i menkul (Termal Turizm Alanı) ile ilçemiz Muradiye Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, 79 ada, 14 parsel sayılı 52.214,00 m2’ lik gayr-i menkul (Zeytin Depolama ve Paketleme Fonksiyon Alanı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2 - Bu husustaki ihale 03/06/2015 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkuller;4 - Gayr-i menkullerin tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ve garanti teminatı ihaleden evvel ödenecektir.

5 - Muhammen bedele KDV dahildir.

6 - İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde, her bir gayr-i menkul için 10.000,00 TL bedelin mukabilinde temin edilir.

4423/1-1