Pendik'te 12 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Pendik'te 12 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi, İstanbul ili, Pendik ilçesi, Şeyhli Mahallesi, 7488 ada, 3 parselde yer alan arsayı 12 milyon TL'ye satıyor...


İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi tarafından İstanbul ili, Pendik ilçesi, Şeyhli Mahallesi, 7488 ada, 3 parselde yer alan arsa 12 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 1 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

T.C.İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ 2019/154 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl,Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, 7488 ada, 3 parsel sayılı, 5.951,35 m² arsa miktarlı ve arsa vasıflı taşınmazın 1/1 (TAM) hissesi. Yerinde yapılan incelemede, Detaş beton santrali olduğu görülmüştür. Görevliden alınan bilgiye göre iş yeri 2018 yılının Haziran ayından itibaren faaliyette değildir. Pendik Belediyesi İmar Arşivinden yapılan araştırmada, 22.08.1997 tarih ve 104/2529 sayılı yapı tatil tutanağına göre, parsel üzerinde 505m2’lik 4 adet yapı tespit edilmiş olup, 09.10.1997 tarih ve 2641 sayılı encümen kararı ile yapıların yıkılmasına ve para cezası verilmesine karar verilmiştir.Parsel üzerinde 3 bölümlü üstü kapalı depo alanı ile prefabrik yönetim binası olduğu görülmüştür. Üstü kapalı depo alanı yaklaşık 750.00m2 ve prefabrik bina alanı ise yaklaşık 140.00m2’dir. Binalar yaklaşık 20 yaşındadır. Parsel sınırında beton duvar mevcuttur. Pendik belediyesi resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre 2019 yılı emlak vergisine esas sokak rayiç değerinin Oku sokak için 658.49TL/m2 olduğu öğrenilmiştir.
Adresi : Pendik İlçesi, Ramazanoğlu (Şeyhli) Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu cad., Oku sok., No:25
İmar Durumu : Pendik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 27.02.2019 tarihli imar durumuna göre; Pendik İlçesi, Şeyhli (Ramazanoğlu) Mahallesi, 7488 ada 3 parsel sayılı taşınmazın “1/1000 ölçekli, 30.09.2011 T.T’li Şeyhli Kurtköy Sanayi Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında; Hmax: 3 kat, TAKS:0,80 yapılanma şartlarında KÜÇÜK SANAYİ ALANInda kaldığı ve cüzi bir kısmının YOLda kaldığı” anlaşılmıştır.
Kıymeti : 12.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nn 2016/173 Esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi vardır. Tedaş lehine kira şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 01/09/2020 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 28/09/2020 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B-4 BLOK MEZAT SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/154 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/07/2020