07 / 08 / 2022

Reddi miras dilekçe örneği 2022!

Reddi miras dilekçe örneği 2022!

Kendisine miras kalan kimseler bu mirası belli bir süre içerisinde bir dilekçe ile reddedebiliyor. İşte reddi miras dilekçe örneği 2022...Miras Hukuku, Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanunen mirasçıların kendilerine kalan mirası reddetme hakkı da bulunuyor. Miras reddi işlemi kanunda belirtilen süre içerisinde yapılıyor. Aksi halde miras kabul edilmiş sayılıyor. 

Yasal ve atanmış mirasçılar, kalan mirası 3 ay içerisinde reddedebiliyor. Mirasın reddi süresi, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; Vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlıyor.