Sarıyer'de 195.4 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Sarıyer'de 195.4 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi üzerinde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 195 milyon 487 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi üzerinde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuluyor. Satışa konu olan arsa için  195 milyon 487 bin TL isteniyor.

Büyükdere Caddesine 30 metre, Metro İstasyonuna 400 metre, İTÜ Ayazağa Kampüsüne 100 metre mesafede olan arsa için ilk ihale tarihi 18 Eylül 2018 olarak belirlendi. 

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesi, 154 Ada, 112 Parsel, 3.489,74 metrekare yüz ölçümlü ''ARSA'' nitelikli ana taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Reşitpaşa (Mirgün) Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesinde, tapunun 154 ada, 112 parsel numarasında kayıtlı ve Eski Büyükdere Caddesinden 6 dış kapı numarası alan 3.489,74 metrekare miktarlı arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. 

Sarıyer

Eski Büyükdere Caddesi üzerinde ve bu yola cepheli konumda, tamamı 3.489,74m2 alana sahip arsanın, yola paralel cephesi 60 mt, parsel arka cephesi 50 mt, yola dik ortalama derinliği 60 mt civarında olup, parselde inşaat yapılmak üzere hafriyat yapıldığı, parsel çevresine fore kazıklar ile iksa yapılmış olduğu ve tamamı yol kotunun altında olmak üzere bodrum katlara ait dört kata ait tabliye betonu dökülmüş olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde yer alan inşaatta, keşif tarihi itibariyle herhangi bir inşai faaliyet mevcut olmayıp, inşaatın takribi 12.000 m2 alanlı dört bodrum kata ait karkas kısmının inşa edildiği tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediyenin her türlü imkanından istifade edecek konumda, Büyükdere Caddesine 30 mt, Metro İstasyonuna 400 mt, İTÜ Ayazağa Kampüsüne 100 mt mesafede, yakın çevresinde plaza ve iş merkezlerinin yer aldığı ticaret sahasında yer almaktadır.

Kıymeti : 195.487.000,00 TL
1. Satış Günü : 18/09/2018 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 19/10/2018 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/3137 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/07/2018