06 / 07 / 2022

Sarıyer'de 6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Sarıyer'de 6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul İli,Sarıyer İlçesi, Kilyos Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 6 milyon 72 bin 83 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.İstanbul İli,Sarıyer İlçesi, Kilyos Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için 6 milyon 72 bin 83 TL bedel isteniyor. 

Özellikleri : İstanbul İli,Sarıyer İlçesi, Kilyos Mahallesi, 54 Parsel sayılı, 15,120,00 metrekare yüzölçümlü Ana taşınmaz niteliği “Tarla" olan satış konusu taşınmaz, Demirciköy'e 1.5k kilometre, Uskumruköy’e l.8km, Kumköy'e 2km, 3, Köprü'ye 5km mesafededir. Şehir yoğunluğundan uzakta bulunan taşınmazın Sanyer ilçesinin gözde sayfiye yerlerinden biri haline geldiği fakat ulaşım olanaklarının kısıtlı olduğu gözlemlenmiştir.Taşınmaza Kilyos Caddesi üzerinden girilen stabilize yola sahip Varışlı Sokak üzerinden erişilebilmektedir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ( B.Köprü ) nun devamı niteliğindeki 0-6 otoyoluna 250 m kuş uçuşu mesafede otan parsel Edirne İstikametine doğru bakıldığında viyadüğün alt-sağ kısımda yer almaktadır. 

Kıymeti : 6.072.083,00 TL
1. Satış Günü : 09/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 10/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU(1.KAT B BLOK, B3-136 NUMARALI ODA) 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR**********************07 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/361 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/01/2019