Sarıyer'de 8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Sarıyer'de 8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan bina vasıflı gayrimenkul 8 milyon TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan bina vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için ilk ihale tarihi 29 Mayıs 2018 olarak belirlendi. 

Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Türk Bostanı sokakta, tapunun 339 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı ve türk bostanı sokaktan 17 dış kapı numarası alan 1.000,00 metrekare miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli dört karlı kargir apartman ve bahçesi vasıflı taşınmazda 1/6 arsa paylı, 2. kat , 5 bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir.

Bodrum kat+zemin kat+ 2 normal kattan müteşekkil, B.A.K tarzda, ayrık nizamda, 2. sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, zemin ve normal katlarında ikişer daireli, elektrik , sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut ana binanın 2. normal katında yer alan daire , girişte antre- hol üzerinde mutfak ve salon , antre devamında koridor üzerinde üç oda, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, dış ölçüleri itibariyle 18 0m2 alana sahip, 148 m2 kullanım alanlı, seramik ve parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı , tavan kenarları alçı kartonpiyerli , banyo-WC duvarları fayans döşemeli, mutfakta sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları , banyo-WC mahallinde ise sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz yakıtlı kalolifer tesisatı mevcuttur.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL
1. Satış Günü : 29/05/2018 günü 09:40 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 29/06/2018 günü 09:40 - 09:50 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/139 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/04/2018