Sükna hakkını sona erdiren sebepler!

Sükna hakkını sona erdiren sebepler!

Sükna hakkı, bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı olan hak olarak biliniyor. Peki, sükna hakkı nasıl sona erer? İşte, sükna hakkını sona erdiren sebepler!


Sükna hakkını sona erdiren sebepler!

Sükna hakkı; kelime anlamı oturma hakkı olup; sahibi olduğu kimseye söz konusu gayrimenkulün tamamında veya bir kısmında oturma hakkı veriyor. 


Sükna hakkı sahibi olan kimseler, bu hakkı bir başkasına devredemediği gibi, miras olarak da bıramıyor. Birbiri ile benzer haklar olan sükna hakkı ile intifa hakkının farklılıkları da bulunuyor.


Oturma hakkını sona erdiren sebepler Medeni Kanunda açıklanıyor. İşte, sükna hakkını sona erdiren sebepler!


1.Taşınmazın Tamamen Yok Olması:

Taşınmaz, çökme, su baskını gibi sebeplerle yok olursa ya da içinde oturulamayacak derecede harap olursa oturma hakkı sona erer.


Medeni Kanunun 798. maddesine göre malik yok olan veya tamamen harap olan taşınmazı yeniden yararlanmaya yani oturmaya elverişli hale getirmeye mecbur olmamakla beraber kendi isteğiyle yenilerse; oturma hakkı taşınmazın yeni hali üzerinde tekrar kurulmuş oluyor.


2.Kamulaştırma:

Kamulaştırma sonucunda Medeni Kanun 798 f. 2 gereği taşınmaz üzerindeki oturma hakkı, taşınmazın özel mülkiyetten çıktığı anda sona eriyor.  Eğer, kamulaştırmadan vazgeçilip taşınmaz eski malike bırakılmışsa oturma hakkı taşınmaz üzerinde yeniden kurulmuş oluyor.


3.Mahkeme Kararı:

Oturma hakkı sahibi, gayrimenkul sahibine karşı terkin borcu altında olup, terkini talepten kaçınması halinde malik dava yolu ile oturma hakkının terkinini sağlayabiliyor. Bu durumda oturma hakkı mahkeme kararı ile sicil dışı sona ermiş oluyor.


4.Cebri İcra:

Malikin borçları yüzünden, gayrimenkul, oturma hakkı ile yüklü olarak satılabiliyor. Oturma hakkından önce gelen bir taşınmaz rehnin varlığı durumunda, borç ödenmediği için taşınmazın icra yolu ile paraya çevrilmesi halinde oturma hakkının sona erdirilmesini gerektirebilir. Bu durumda oturma hakkı terkinle sona eriyor.


5.Ölüm, Kararlaştırılan Sürenin Dolması:

Oturma hakkı belirli bir süre için tesis edilmediği taktirde hak sahibinin yaşamı boyunca devam edecektir. Bu sebeple hak sahibinin 

ölümü üzerine oturma hakkı da ölmüş oluyor.


6.Terkin:

Taşınmaz üzerinde tescille kurulmuş olan oturma hakkının sona ermesi kendiliğinden sona erme halleri dışında terkin ile gerçekleşiyor. Söz konusu terkini talep yetkisi oturma hakkı sahibine ait olmakla 

beraber Medeni Kanun madde 796'da belirtilen sürenin dolması, hak sahibinin vazgeçmesi ve ölüm halinde, taşınmaz malikine de terkini talep yetkisi tanıyor.


Oturma hakkının terkini nasıl olur?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com