Tapunun bedelsiz devri!

Tapunun bedelsiz devri! Tapunun bedelsiz devri!

Taşınmaz devir işlemleri bir bedel karşılığında yapılabildiği gibi bedelsiz olarak da yapılabiliyor. Peki, tapunun bedelsiz devri nasıl yapılır? İşte tapunun bedelsiz devri işlemleri ve harç bedeli..Tapunun bedelsiz devri!

Taşınmaz devir işlemleri bir bedel karşılığında yapılabildiği gibi bedelsiz olarak da yapılabiliyor. Tapunun hibe edilmesi olarak da ifade edilen bedelsiz tapu devri işlemi, taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesinde gerçekleşiyor.


Örneğin, bir kocanın evin tapusunu bir bedel almaksızın eşinin üzerine yapması, bedelsiz tapu devrine örnek teşkil ediyor. Ancak bedelsiz devirlerde bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor.


Bedelsiz tapu devir işleminde dikkat edilmesi gereken konular arasında; bağışın mirasçılardan birine yapılması halinde, diğer mirasçıların sahip olduğu haklar yer alıyor.


Tapu bağışında bulunacak kişi, gayrimenkulü çocuklarından birine ya da eşine bağışlaması halinde; diğer mirasçıların da saklı pay hakkı bulunuyor. Diğer mirasçılar bu duruma itiraz edebiliyor. 


Tapunun bedelsiz devri işlemleri..

Bedelsiz tapu devri, gerekli belgelerin temin edilerek tapuya başvurulması ve hesaplanan masrafların ödenmesi gerekiyor. Bedelsiz tapu devir işlemleri aşağıda sıralanıyor:


Tapunun bedelsiz devri için gerekli belgeler

1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden  Emlak  beyan değerini gösteren belge.


Tapunun bedelsiz devri harcı..

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden Binde 68,31 oranında harç tahsil ediliyor.


Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestiriliyor. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınıyor.


Aile konutu şerhi konulan ev satılabilir mi?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com