Tarım arazilerinde kamu yararı aranacak!

Tarım arazilerinde kamu yararı aranacak!Tarım arazilerinde madencilik faaliyetleri yapılabilmesi için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca "kamu yaran" kararı alınması gerekecek.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre. Bakanlığın, il tarım müdürlüğüne mera tahsis amacının değiştirilmesi talebinde bulunabilmesi için maden ruhsat sahibinin Bakanlığa müracaatı gerekecek. Bakanlık, söz konusu müracaatı, müracaat tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde sonuçlandıracak. 

İmar planı bulunmayan alanlarda yapı lan veya yapılacak olan madencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler ve bunların müştemilatı için imar planı yapılmayacak. İşletme ruhsatları ve ruhsat sahası mücavirindeki geçici tesisler, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek ve çevre düzeni planları, veri tabanına işlenecek. 

Tarım arazilerinde madencilik faaliyetleri yapılabilmesi için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanuııu'nun ilgili maddesi gereğince Bakanlıkça kamu yararı kararı alınması gerekecek. Bu bağlamda, ruhsat sahibinin kamu yararı kararı alınması için Bakanlığa bir dilekçe ve Bakanlıkça istenmesi uygun görülen evrak ile müracaatta bulunması gerekli olacak. Bakanlık, evrak yönünden yaptığı inceleme sonucunda kamu yararı kararı alınması taleplerini değerlendirmeye aldığı tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sonuçlandıracak. 

Maden arama ruhsatı sahibi, işletme ruhsatı almak üzere Bakanlığa yaptığı başvuru sırasında bir dilekçe ile Bakanlıktan işletme ruhsatı için incelemede bulunacak Bakanlık heyetinin araziyi işletme ruhsatı dışında kamu yararı kararı alınması açısından da incelemesini talep edebilecek. Bu durumda işletme ruhsatı için incelemede bulunacak Bakanlık heyeti, araziyi işletme ruhsatı dışında kamu yararı kararı alınması açısından da inceleyerek gerekli raporları tanzim edecek.


Belde