Tekirdağ Ergene'de tarım arazilerine sanayi alanı yapılmasına tepki!

Tekirdağ Ergene'de tarım arazilerine sanayi alanı yapılmasına tepki!

Tekirdağ Ergene'de yapılmak istenen PAKOP plastik sanayi alanı için düzenlenen halkı bilgilendirme toplantısı, tepkiler üzerine yapılmadı. 'Tarım yapılamaz' raporu verilen arazide tarım yapıldığına dair fotoğraflarla toplantıya katılanlar, açıklamalarda bulundu.


Tekirdağ’ın Ergene ilçesi, Marmaracık Mevkii 148/1, 149/1 ve 150/1 parsellerde “SS. PAKOP Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi” tarafından yapılması amaçlanan “Plastikçiler OSB Yatırım Projesi” ile ilgili olarak düzenlenen halkı bilgilendirme toplantısı, bölge halkının tepkileri nedeniyle iptal edildi.

Sözcü'den Mert Öz'ün haberine göre; Çerkezköy'deki bir otelde halkı bilgilendirme toplantısı 4 Mart tarihinde sabah saatlerinde başladı. Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları(STK), “Biz sunum dahi istemiyoruz. Çünkü biz burada ne yapılacağına değil, bu kadar büyük bir arazinin tarım dışı faaliyette kullanılmasına karşıyız” dedi ve toplantıya tepki gösterdi. Toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ergene Belediyesi temsilcileri, CHP ve İYİ Parti ve STK’lar da katıldı.

Tekirdağ Ergene

“BU HİKAYEYİ ÇORLU TREN KAZASINDA GÖRDÜK”

Toplantıdan önce açıklamalar yapan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, şunları kaydetti:

“Biz sanayiye karşı değiliz ama doğru işin yanındayız. Ergene’de 8 tane sanayi bölgesi var. Doluluk oranı daha yüzde 30. Bir OSB’de doluluk oranı yüzde 42. Buralar daha dolmamışken, birinci sınıf sit alanı, tarım alanı olarak ilan edilen tarım arazisini gidip siz nasıl sanayiye açarsınız? Devletin kaynaklarını kullanarak tapulaştırma yapılan araziyi siz tarımdan çıkartıp sanayiye çeviriyorsunuz. Ergene’nin altı koruma eylem planı içerisinde.

Hem tarımsal sit alanı hem de Ergene havzası koruma alanı içerisinde olan bu araziyi biz neden sanayicilere bırakıyoruz? Ziraat fakültesinde bir rapor var ki içler acısı. Neye hizmet ettiğini anlamakta zorlanıyorum. Biz bu hikayeyi Çorlu tren kazasında gördük. Çorlu tren kazasında hızlı bir şekilde bilirkişi heyeti oluşturuldu ama anladık ki o bilirkişi heyetinin devlet demiryolları olan irtibatı ortaya çıktı.

2018 bu araziyle ilgili bir rapor ortaya çıkarıldı. Rapordaki sonuç içler acısı. Kalıntılardan dolayı tarım arazisi olamazmış. Hemen yanında buğday tarlası ekili. En verimli topraklar. Buraları kimseye yedirtmeyeceğiz.”

“TARIM YAPILAMAZ RAPORU VERİLEN ARAZİYE GÜBRE ATIP OT YETİŞTİRDİLER”

Projenin yapıldığı arazide tarım işlemlerinin yapıldığı fotoğrafları kamuoyuna aktaran Aygun, “Tarım arazisi olamaz’ raporu verilmiş araziye dün o araziye traktörlerle gübre attılar. Burada yetişen otları belli bir gelirle, ihaleyle satışını yapıyorlar. Hani kalıntılar vardı? Tarım arazisi değil diyorlar, ürettikleri otları hayvanlarımıza ot olarak satıyorlar” dedi. 

TOPLANTIDA GERİLİM

Katılımcılar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanlarına toplantının iptalini talep iletti. Bazı eylemciler ellerinde buğday tohumları ve ekmeklerle gelerek toplantıya tepkilerini gösterdi. Toplantıda STK’lar dışında katılımcıların olduğu da ifade edilerke iptal talebi reddedildi.

Toplantının iptalini talep edenler, az sayıdaki diğer katılımcıların Tekirdağ’da ikamet etmediğini, il dışından ve şirketlerden getirildiğini ileri sürdü. Bunun üzerine toplantı salonunda gerilim yaşandı. Yaşanan sözlü tartışmalardan sonra İl Müdürlüğü yetkilileri toplantının iptal edildiğini açıkladı. 

Tekirdağ Ergene

ÇED SÜRECİNE İTİRAZ EDİLDİ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Polat’ın 16 Şubat tarihinde ÇED sürecine itirazı olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunduğu dilekçesinde, söz konusu arazinin Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce kamu yatırım bütçesiyle arazi toplulaştırma çalışması yapılmış verimli tarım arazisi olduğuna dikkat çekildi. Kamu tarafından tarımsal amaçlı arazi toplulaştırması yatırımı yapılan bir alanın, yine kamu tarafından tarım dışına çıkarılması kararının kendi içinde çelişkili ve mevzuata, hukuka aykırı olduğu ifade edildi. 

Arazinin 1.sınıf tarım arazisi olduğunun altı çizilen dilekçede, “Yasa gereği “Büyük Ova Koruma Alanı” ilan edilerek “tarımsal sit alanı” niteliği kazandırılan bu arazilerde, civarda yapılan ve yapılması planlanan göletlerde sulu tarım yapılması olanaklıdır. Kamu yönetimi tarafından mutlaka korunması gerekirken bu alana tarım dışına çıkarılması kararı verilmesi mevzuata ve hukuka aykırı kabul edilemez bir idari işlemdir” ifadeleri kullanıldı. 

Planlanan alana yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nce verilen “kamu yararı” kararı vurgulanarak, bunun hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilen dilekçede, “Öncelikle toprakları ve tarımsal üretimi korumakla görevli Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu gerekçeye sığınması da hukuka aykırıdır. Yargının Anayasanın 44., 45, ve 166. maddesi gereği verdiği “üstün kamu yararı” kararları da dikkate alınarak, gündemdeki bu kamu yararı kararı hükümsüz sayılmalıdır” denildi.

Anılan plandaki yanlış kararlara karşı TMMOB Ziraat Mühendisleri ve Mimarlar Odası'nın ayrı ayrı Danıştay 6. Daire'sinde açmış olduğu davalarda; bilirkişilerin görüşleri doğrultusunda TOB ve TAB alanlarının “tarım topraklarını olumsuz etkileyecek olması nedeniyle” yürütmenin durdurulması kararı alındığı anımsatılarak, “Danıştay 6. Daire'sinin 2010/3829 esas nolu kararında belirtildiği üzere, gündemdeki OSB girişime konu alanın “mutlak tarım alanlarında” yer alması ve “aşırı yer altı suyu çekim alanında” kalıyor olması nedeni ile verilen yürütmeyi durdurma kararına aykırılık şeklindeki idari işlem, hukuka aykırı olup, yargı kararı bu konudaki yanlış işlemleri gayet açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. Mevcut yargı kararlarına uyulması Anayasal gereği bir zorunluluktur” ifadeleri kullanıldı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Polat, “ÇED raporunun mevcut mevzuata ve yargı kararlarına, yürürlükteki planlara aykırı olduğu ve kamu yararı ile hiçbir şekilde bağdaşmaması nedeniyle iptali hususunda itirazımızı sunarız” diye konuştu ve talebini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletti.

Hasan Tok: Ergene'deki arazi mutlak koruma alandır!