Torunlar GYO 2019 değerleme şirketini seçiyor!

Torunlar GYO 2019 değerleme şirketini seçiyor! Torunlar GYO 2019 değerleme şirketini seçiyor!

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2019 yılı için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi genel kurulun onayına sunacak...


Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi hakkında açıklama yaptı.

Torunlar GYO ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemini kapsayan bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, konunun ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verildi.

Torunlar GYO'nun KAP açıklaması: 
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2019 tarih ve 2019-12 sayılı toplantısında; Denetimden sorumlu komitemizin önerisi doğrultusunda ortaklığımız ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) arasında 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemini kapsayan bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, konunun ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.