Uşak Belediyesi'nden 8.7 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Uşak Belediyesi'nden 8.7 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Uşak Belediye Başkanlığı, Boykuş Köyü ve Karaağaç Mahallesi'nde bulunan arsa ve akaryakıt istasyonunu satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış bedeli 8 milyon 700 bin TL olarak belirlendi. Uşak Belediye Başkanlığı, Boykuş Köyü ve Karaağaç Mahallesi'nde bulunan arsa ve akaryakıt istasyonunu 8 milyon 700 bin TL'ye satıyor. Söz konusu gayrimenkullerin ihalesi 22 Ocak 2019 günü gerçekleşecek.

Uşak Belediye Başkanlığı'ndan:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parseli ve metrekareleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A ve 36'ıncı maddesi gereğince önce Kapalı Teklif Zarfı alınarak ve bilhare Açık Artırmaya dönüştürülmek suretiyle, satışa çıkarılmıştı.

2- Taşınmaz ihalesi, aşığıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır. 

Uşak Belediyesi nden 8.7 milyon TL ye satılık 2 gayrimenkul!

4- İhaleye girecekler;
a) Gerçek kişiler:

1- Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
2- Vekaleten girecek ise noter tasdikli vekaletname,
3- Noter tasdikli imza sirküleri,
4- Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisi'nden Borcu Yoktur Belgesi gertireceklerdir.
b) Tüzel kişiler:
1- İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği haiz şahısları gösterir belge,
2- Noter tasdikli imza sirküleri,
3- Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Oda Kayıt Sicil Belgesi,
4- Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisi'nden Borcu Yoktur Belgesi gertireceklerdir.

5- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale İşleri Bürosu'ndan görülebilir veya isteyene ücretsiz olarak verilebilir.

6- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.