24 / 05 / 2022

Üvey anne ve çocuklar arasında miras paylaşımı nasıl olur?

Üvey anne ve çocuklar arasında miras paylaşımı nasıl olur?

Posta Gazetesi Tamer Heper'e gelen soruda, annesi sağken 1970'te arsa aldıklarını sonra annesinin vefat ettiğini belirten okuyucu, babasının evlendiğini, ikinci bir arsa daha aldıklarını aktardı. Okuyucu babasının vefatı durumunda mirasın nasıl bölüşüleceğini sordu.Posta Gazetesi Tamer Heper'e gelen soruda, annesi sağken 1970'te arsa aldıklarını sonra annesinin vefat ettiğini belirten okuyucu, babasının evlendiğini, ikinci bir arsa daha aldıklarını aktardı. Okuyucu, babasının vefatı durumunda mirasın nasıl bölüşüleceğini ve üyet anne ile kendilerine paylaşımın nasıl yapılacağını sordu. İşte Tamer Heper'in yanıtını...

Üvey anne ve çocuklar arasında miras paylaşımı nasıl olur?

*****

Okuyucu ‘arsa aldık’ diyor, bu soru babası adına alındığını düşünerek yanıtlanabilir. Anne yaşıyorken 1970'te babaya bir arsa alındı ya o arsa hala mevcut. Fakat bu arada anne vefat etti. Annenin bu arsada bir ortaklığı bulunmaması sebebiyle annenin vefatıyla bu arsa mirasa konu olamaz. Annenin vefatı tarihinde arsa hala babanın adına kayıtlı. Annenin vefatının ardından baba ikinci kez evlendi ve bir arsa daha aldı. Şimdi babanın iki adet arsası var ve hala hepsi kendi ismine. 

*****

Bir gün babanın vefat etmesi durumunda babaya ait bütün malvarlığı mirasa konu olacağı için babaya ait bütün malvarlığının dörtte biri ikinci eşin, dörtte üçü de evlat ya da evlatlara bölüştürüşecek. Ancak okuyucu edinilmiş mallara katılma rejimini istiyorsa, bu kez ilk alınan arsa hesaba dahil edilmez.

Üvey anne ve çocuklar arasında miras paylaşımı nasıl olur?

İkinci alınan yani evlilik birliği içinde alınan arsa hesaplanır. Bunun için ikinci eşin ne menfaat sahibi olabileceği bu durumda bilinmez. Zira babanın vefatına kadar bu arsa elde kalır mı, satılır mı, ikinci eş için de birtakım gayrimenkuller alınır mı? Bunların bugünden bilinmesi mümkün olmadığı için kendisine ne menfaat sağlanacağı da söylenemez. Bu vefat tarihinde belli olur.

Miras kalan gayrimenkullerde hisseler nasıl paylaştırılır?

Üvey çocuklar mirasçı mıdır?