Vasiyetnamenin geçerlilik şartları nelerdir?

Vasiyetnamenin geçerlilik şartları nelerdir? Vasiyetnamenin geçerlilik şartları nelerdir?

Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabiliyor. Vasiyetname bazı hallerde geçersiz kabul edilebiliyor. Peki, vasiyetnamenin geçerlilik şartları nelerdir? Vasiyetname ne zaman geçersiz olur?


Vasiyetnamenin geçerlilik şartları nelerdir?

Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabiliyor. Vasiyetname bazı hallerde geçersiz kabul edilebiliyor. Peki, vasiyetnamenin geçerlilik şartları nelerdir?


Resmî vasiyetname: iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.


El yazılı vasiyetname: El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek  başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur. El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabilir.


Sözlü vasiyetname: Mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir.


Bunun için mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler. Resmî vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir.


Vasiyetnamenin geçersiz olması..

Vasiyetnameyi hazırlayan kişi eğer irade yoksunu ise vasiyetname geçersiz kabul ediliyor. Mirasbırakan, vasiyetname için kanunda öngörülen şekillerden birine uymak suretiyle yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnameden her zaman dönebiliyor.


Vasiyetnamenin tamamından veya bir kısmından dönülebiliyor.Vasiyet alacaklısının hakları!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com