Vergi barışı yasa teklifi!

Vergi barışı yasa teklifi!Vergi barışı yasa teklifi Meclis'e verildi. Teklif ile geçmiş beş yıla ilişkin matrah artırımında bulunan mükelleflere bu dönemler için vergi incelemesi yapılmayacak..


Vergi barışı yasa teklifi ile geçmiş beş yıla ilişkin matrah artırımında bulunan mükelleflere bu dönemler için vergi incelemesi yapılmayacak.


Buna göre; kazançlarını Kurumlar Vergisi kapsamında beyan eden şirketler ve kazançlarını Gelir Vergisi kapsamında beyan eden şahıslar geçmiş beş yıla ait inceleme riskinden kurtuluyor. 


Yasanın kapsadığı yıllar 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 olarak sıralanıyor.


Yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikinci ayın sonuna kadar mükellefler vergi barışı Maliye’ye başvurulabilecek.


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi


Teklif ile, özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hâle getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların, Kanunun öngördüğü şartlar dâhilinde ödeyemeyen borçlulara yeniden bir hak verilerek kamu alacaklarının tasfiyesi öngörülmektedir.


Kanun teklifinin tam metni için tıklayın
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com