Yapı kayıt belgesi başvurusuna 10 örnek!

Yapı kayıt belgesi başvurusuna 10 örnek! Yapı kayıt belgesi başvurusuna 10 örnek!

E-devlet üzerinden yapılan imar barışı başvurularında tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi gerekiyor. İşte Bakanlık tarafından hazırlanan 10 yapı kayıt belgesi başvuru örneği...8 Haziran 2018 tarihine başvuruların başladığı imar barışında mevzuata aykırı yapılar kayıt altına alınıyor. Yapı kayıt belgesi başvuruları 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam ediyor.

Başvurular e-devlet sistemi üzerinden alınıyor. E-devlet başvuru formunda bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde beyan edilmesi gerekiyor.

20 Eylül 2018 tarihli ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar’a göre yapılacak olan Yapı Kayıt Belgesi başvuruları ile ilgili örnekler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Böylece imar barışına müracaat edecek kimseler örneklerden yola çıkarak başvurularını doğru bir şekilde beyan edebilecek.

Yapı kayıt belgesi başvuru örnekleri

1-) Yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna ait örnek;

ÖRNEK: 20.000 metrekare parselde, 10.000 metrekare inşaat alanı bulunan iskanlı fabrika binasına 600 metrekare eklenti yapılmıştır. Bu durumda Yapı Kayıt Belgesi başvurusu nasıl yapılacaktır?

1- “Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi Var mı?” kısmından “var” seçeneği seçilmelidir. 

2- “Aykırılığın kapsamı” butonundan “Bağımsız Bölüm” seçeneği seçilmelidir. (Bu şeçeneğin seçilmesi, buranın ayrı bir bağımsız bölüm olduğu manasına gelmeyip sadece sisteme girişte izlenecek yöntem olarak kullanılmaktadır.) 
3- “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” kısmından “Ticari” seçeneği seçilmelidir. 

4-  “Bağımsız Bölüm Alanı” kısmına; aykırılığın alanı 1.000 metrekarenin altında olduğu için 1.000 metrekare yazılmalıdır.

5- “Toplam Yapı Alanı” kısmına; Aykırılık da dahil edilerek 10.600 metrekare yazılmalıdır. 

6-  “Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü” kısmına; 20.000 metrekare yazılmalıdır.

NOT: Yukarıdaki örnek iskanlı bir yapının başvuru örneği olup, yapının iskansız olması durumunda yapının tamamından giriş yapılacaktır.

2-) Yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna ait örnek;

ÖRNEK: 50.000 metrekare parselde, 25.000 metrekare inşaat alanı bulunan iskanlı fabrika binasına 1.200 metrekare eklenti yapılmıştır. Bu durumda Yapı Kayıt Belgesi başvurusu nasıl yapılacaktır?

1- “Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi Var mı?” kısmından “var” seçeneği seçilmelidir. 

2- “Aykırılığın kapsamı” butonundan “Bağımsız Bölüm” seçeneği seçilmelidir. (Bu şeçeneğin seçilmesi, buranın ayrı bir bağımsız bölüm olduğu manasına gelmeyip sadece sisteme girişte izlenecek yöntem olarak kullanılmaktadır.) 

3- “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” kısmından “Ticari” seçeneği seçilmelidir. 

4- “Bağımsız Bölüm Alanı” kısmına; aykırılığın alanı 1.000 m² ‘nin üstünde olduğu için aykırılık miktarı olan 1.200 metrekare yazılmalıdır. 

5- “Toplam Yapı Alanı” kısmına; Aykırılık da dahil edilerek 26.200 metrekare yazılmalıdır. 

6- “Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü” kısmına; 50.000 metrekare yazılmalıdır.

NOT: Yukarıdaki örnek iskanlı bir yapının başvuru örneği olup, yapının iskansız olması durumunda yapının tamamından giriş yapılacaktır.

3-) Yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna ait örnek; 

ÖRNEK: 20.000 metrekare parselde, 10.000 metrekare inşaat alanı bulunan iskanlı fabrika binasına farklı iki cephesine 700 metrekare ve 800 metrekare olmak üzere toplamda 1.500 metrekare eklenti yapılmıştır. Bu durumda Yapı Kayıt Belgesi başvurusu nasıl yapılacaktır?

1- “Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi Var mı?” kısmından “var” seçeneği seçilmelidir. 

2- “Aykırılığın kapsamı” butonundan “Bağımsız Bölüm” seçeneği seçilmelidir. (Bu şeçeneğin seçilmesi, buranın ayrı bir bağımsız bölüm olduğu manasına gelmeyip sadece sisteme girişte izlenecek yöntem olarak kullanılmaktadır.) 

3- “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” kısmından “Ticari” seçeneği seçilmelidir. 

4- “Bağımsız Bölüm Alanı” kısmına; aykırılığın alanı 1.000 metrekarenin üstünde olduğu için toplam aykırılık miktarı olan 1.500 metrekare yazılmalıdır. 

5- “Toplam Yapı Alanı” kısmına; Aykırılık da dahil edilerek 11.500 metrekare yazılmalıdır. 

6- “Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü” kısmına; 20.000 metrekare yazılmalıdır.

NOT: Yukarıdaki örnek iskanlı bir yapının başvuru örneği olup, yapının iskansız olması durumunda yapının tamamından giriş yapılacaktır.

4-)Yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna ait örnek; 

ÖRNEK: 40.000 metrekare parselde, 8.000 metrekare inşaat alanı bulunan iskanlı fabrika binasına 800 metrekare eklenti yapılmıştır. Ayrıca aynı parselde toplam inşaat alanı 11.200 metrekare olan iskanlı başka bir fabrika binası daha vardır. Bu durumda eklenti kısmı için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu nasıl yapılacaktır?

1- “Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi Var mı?” kısmından “var” seçeneği seçilmelidir. 

2- “Aykırılığın kapsamı” butonundan “Bağımsız Bölüm” seçeneği seçilmelidir. (Bu şeçeneğin seçilmesi, buranın ayrı bir bağımsız bölüm olduğu manasına gelmeyip sadece sisteme girişte izlenecek yöntem olarak kullanılmaktadır.) 

3- “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” kısmından “Ticari” seçeneği seçilmelidir. 

4- “Bağımsız Bölüm Alanı” kısmına; aykırılığın alanı 1.000 metrekarenin altında olduğu için aykırılık miktarı olan 1.000 metrekare yazılmalıdır. 

5- “Toplam Yapı Alanı” kısmına; Aykırılık da dahil edilerek 8.800 metrekare yazılmalıdır. 

6- “Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü” kısmına; 17.600 metrekare yazılmalıdır. 1. Parseldeki toplam inşaat alanı hesaplanır: 8.000 + 800 + 11.200 = 20.000 metrekare 2. Eklentinin bulunduğu A yapısı için: 40.000 metrekare x (8.800/20.000) = 17.600 metrekare

5-) Yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna ait örnek; 

ÖRNEK: 20.000 metrekare parselde, 10.000 metrekare inşaat alanı bulunan iskanlı otel binası içerisinde 2.000 metrekare ve 1.000 metrekare olmak üzere iki farklı bölgesinde alan kazanımı yapılmadan fonksiyon değişikliği yapılmıştır. Bu durumda Yapı Kayıt Belgesi başvurusu nasıl yapılacaktır?

1- “Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi Var mı?” kısmından “var” seçeneği seçilmelidir. 

2- “Aykırılığın kapsamı” butonundan “Bağımsız Bölüm” seçeneği seçilmelidir. (Bu şeçeneğin seçilmesi, buranın ayrı bir bağımsız bölüm olduğu manasına gelmeyip sadece sisteme girişte izlenecek yöntem olarak kullanılmaktadır.) 

3- “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” kısmından “Ticari” seçeneği seçilmelidir. 

4- “Bağımsız Bölüm Alanı” kısmına; Yapılan aykırılık neticesinde herhangi bir alan kazanılmış ve bu alan 1000 metrekarenin üzerinde ise kazanılan alan kadar, herhangi bir alan kazanılmamış veya kazanılan alan 1000 metrekareve/veya bu miktarın altında ise yapı yaklaşık maliyet bedeli 1000 metrekareden hesap edileceği için bu bölüme 1000 metrekare yazılmalıdır. 

5- “Toplam Yapı Alanı” kısmına; Aykırılık da dahil edilerek 10.000 metrekare yazılmalıdır. 

6- “Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü” kısmına; 20.000 metrekare yazılmalıdır.

NOT: 

- Yukarıdaki örnek iskanlı bir yapının başvuru örneği olup, yapının iskansız olması durumunda yapının tamamından giriş yapılacaktır.
 
- Yapılan aykırılık neticesinde herhangi bir alan kazanılmamış ise veya kazanılan alan 1000 metrekare ve/veya bu miktarın altında ise yapı yaklaşık maliyet bedeli 1000 metrekareden hesap edilir.


6-) Parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılırken “Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü” nün nasıl hesaplanması gerektiğine ait örnek; 

ÖRNEK: Farklı iki kişiye ait, tapudaki hisse oranları 148/252 ve 104/252 olan A ve B yapılarının bulunduğu parselin alanı 1.008 metrekaredir. Bu durumda A ve B yapıları için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılırken Yapıların Bulunduğu Arsaların Yüzölçümleri nasıl hesaplanacaktır?

A yapısı için: 1.008 metrekare x (148/252) = 592 metrekare
B yapısı için: 1.008 metrekare x (104/252) = 416 metrekare

7-) Parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılırken “Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü” nün nasıl hesaplanması gerektiğine ait örnek; 

ÖRNEK: Bir kişiye ait olan üzerinde A ve B yapılarının bulunduğu parselin alanı 1.000 metrekaredir. Bu durumda A ve B yapıları için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılırken Yapıların Bulunduğu Arsaların Yüzölçümleri nasıl hesaplanacaktır.

Parseldeki toplam inşaat alanı = 200 + 300 = 500 metrekare
A yapısı için arsa yüzölçümü: 1.000 metrekare x (200/500) = 400 metrekare
B yapısı için arsa yüzölçümü: 1.000 metrekare x (300/500) = 600 metrekare

8-) Parsel üzerinde bulunan caminin içerisinde ticari maksatla kullanılan bölüm olması durumunda Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna ait örnek; 

ÖRNEK: 3.000 metrekare parselde, 2.000 metrekare inşaat alanı bulunan bir caminin ticari maksatla kullanılan bölümü 500 metrekaredir. Bu durumda caminin ve caminin ticari maksatla kullanılan bölümü için Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna nasıl yapılacaktır?

Bu durumda; cami için ayrı, caminin ticari maksatla kullanılan bölümü için ayrı Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılacaktır. Cami için sisteme giriş yapılırken; 

1- “Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi Var mı?” kısmından “yok” seçeneği seçilmelidir. 

2- “Aykırılığın kapsamı butonundan” “İbadethaneler İle Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ticari Maksatla Olmayan Yapıları” seçeneği seçilmelidir. 

3- “Toplam Yapı Alanı” kısmına ibadethanenin toplam yapı alanından, ticari maksatla kullanılan kısım çıkartılarak “2.000 metrekare – 500 metrekare = 1.500 metrekare” yazılmalıdır.

Ticari maksatla kullanılan bölüm için giriş yapılırken; 

1- “Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi Var mı?” kısmından “var” seçeneği seçilmelidir. (Bu şeçeneğin seçilmesi, buranın Yapı Kullanım İzin Blegesi olduğu manasına gelmeyip sadece sisteme girişte izlenecek yöntem olarak kullanılmaktadır.) 

2- “Aykırılığın kapsamı” butonundan “Bağımsız Bölüm” seçeneği seçilmelidir. (Bu şeçeneğin seçilmesi, buranın ayrı bir bağımsız bölüm olduğu manasına gelmeyip sadece sisteme girişte izlenecek yöntem olarak kullanılmaktadır.) 

3- “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” kısmından “Ticari” seçeneği seçilmelidir.

4- “Bağımsız Bölüm Alanı” kısmına; 500 m² yazılmalıdır. 

5- “Toplam Yapı Alanı” kısmına; 2.000 metrekare yazılmalıdır. 

6- “Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü” kısmına; 3.000 metrekare yazılmalıdır.


9-)  İstinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna ait örnek; 


ÖRNEK: 1.000 metrekare parsel üzerinde bulunan 400 metrekare inşaat alanına sahip konut ve 100 metrekare inşaat alanına sahip havuz için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu nasıl yapılacaktır?

Bu durumda; konut için ayrı, havuz için ayrı Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılacaktır. 

Parseldeki toplam inşaat alanı = 400 + 100 = 500 metrekare

Konut için arsa yüzölçümü: 1.000 metrekare x (400/500) = 800 metrekare

Havuz için arsa yüzölçümü: 1.000 metrekare x (100/500) = 200 metrekare

10-)  İstinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna ait örnek; 


ÖRNEK: 1.200 metrekare parsel üzerinde bulunan 400 metrekare inşaat alanına sahip konut ile 20 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu nasıl yapılacaktır?

Bu durumda; konut için ayrı, istinat duvarı için ayrı Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılacaktır.

(İstinat duvarları için yapı alanı olarak istinat duvarının yüzey alanı yazılacaktır.) 

İstinat duvarı için inşaat alanı: 20 metre x 10 metre = 200 metrekare

Parseldeki toplam inşaat alanı: 400 + 200 = 600 metrekare

Konut için arsa yüzölçümü: 1.200 metrekare x (400/600) = 800 metrekare 

İstinat duvarı için arsa yüzölçümü: 1.200 metrekare x (200/600) = 400 metrekare


İmar barışı için son günler!

10 soruda imar barışında ödeme!