Yapı ruhsatı örneği 2021!

Yapı ruhsatı örneği 2021!

Yapı ruhsatlarının, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tabi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için alınması gerekiyor. Peki yapı ruhsatı nasıl alınıyor? Hangi yapılar için yapı ruhsatı alınıyor? Yapı ruhsatı ücreti 2021  ne kadar? İşte yapı ruhsatı örneği 2021...


Yapı ruhsatı örneği 2021!

İmar planı hazır olan bir binanın inşasına başlamak için kanunen izinlerin alınması gerekiyor. Yapı inşalarına başlanması ve yapım sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için yapı ruhsatı alınıyor. Bağlayıcı yükümlülükler ve hükümler içeren bir yapı izin belgesi niteliği taşıyan yapı ruhsatı kanuni zorunluluk taşıyor. Peki yapı ruhsatı nasıl alınır? Yapı ruhsatı için gerekli belgeler nelerdir? Hangi yapılar için yapı ruhsatı alınıyor?  İşte yapı ruhsatı örneği 2021...

Yapı ruhsatı örneği 2021!

Yapı ruhsatı nasıl alınır?

Yapı ruhsatı almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekilleri tarafından dilekçe ile başvuru yapılıyor. Dilekçeye, sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge) mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları röperli veya yoksa ebatlı kroki eklenmesi gerekiyor. 

Belediyeler veya valilikler tarafından ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa başvuru tarihinin ardından en en geç otuz gün içinde yapı ruhsatı alınabiliyor.  

Eksik veya yanlış olduğu durumda, başvurunun ardından on beş gün içinde müracaatçla ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildiriliyor. Eksik ve yanlışların giderilmesinin ardından yapılacak başvuru sonrasınra en geç on beş gün içinde yapı ruhsatı veriliyor.

Yapı ruhsatı için gerekli belgeler

- Mal sahibine ait kimlik fotokopisi
- Arsa boştur onayı
- Yapı denetim harcı ödendi belgesi
- Tapu kayıt sureti
- Su ve Atık Su İdaresi yazısı
- Yapı ruhsatı müracaat dilekçesi aslı
- İmar çap aslı
- Yapı denetim harcı ödendi belgesi
- Vergi borcu yoktur yazısı
- Numarataj krokisi
- Yapı aplikasyonu
- Plankote
- Ada ve parsele ait ölçü krokisi
- Ada ve parsele ait aplikasyon belgesi

Yapı ruhsatı örneği 2021!

Hangi yapılar için yapı ruhsatı alınıyor?

Yapı ruhsatı alınması gerekmeyen alanlar belediye ve mücavir alanlar haricinde, köylerin yerleşik alanları, civarları ve mezralarını kapsıyor.

Ruhsat gerektirmeyen yapı türleri:
- Yukarıda belirttiğimiz yapı ruhsatı gerekmeyen alanlara inşa edilecek olan ancak konut veya entegre tesis niteliğinde olmayan, aynı zamanda imar planı da gerektirmeyen yapılar,
- Köy halkınca kurulan ve işletilen kooperatif işletme binaları,
- Tarım ve hayvancılık amaçlı inşa edilen yapılar,
- Belirtilen köyün sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilen bakkal, berber, manav, fırın, kahve, lokanta, teşhir ve tanıtım büfeleridir.

Bunların haricindeki tüm binalar ilgili yönetmelik gereğince yapı ruhsatı alınması gerekiyor.

Yapı ruhsatı örneği 2021 

Yapı ruhsatı örneği 2021!

Yapı ruhsatı ücreti 2021 

Yeni yapı ruhsatı alınmasına ilişkin 1000 metrekareye kadar konut, rezidans metrekare başına 10.68 TL'den 11.75 TL'ye yükseldi.

Yapı ruhsatı ücreti 2021!

10 soruda yapı ruhsatı!