Yatırımcılar dikkat! İstanbul'un o ilçesinde büyük fırsat!

Yatırımcılar dikkat! İstanbul'un o ilçesinde büyük fırsat!

İstanbul 10. İcra Dairesi, Beşiktaş'ın Bebek semtindeki Bebek Süzer Koru Villaları sitesinde bulunan villayı satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 90 milyon 118 bin 140 TL olarak belirlendi.


İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından İstanbul İl , Beşiktaş İlçe, Bebek Mahallesi'nde bulunan bağımsız bölüm niteliğindeki niteklikli kargir ev ve çiçek tarlası satışa çıktı. 1655 ada no , 129 parsel no üzerinde bulunan gayrimenkün büyüklüğü ise 14 bin 798 metrekare.

Yatırımcılar dikkat! İstanbul

Bebek Süzer Koru Villaları sitesinde yer alan 7 adet villadan bri olan villa, arazinin meyilli topografik yapısından ötürü tüm katları zemin üzerinde olmak üzere toplamda 4 katlı yapı olup betonarme karkas statik sistemle inşa edildi. Sitede her villaya ait 3 araçlık otopark bulunuyor. Ayrıca sitede 24 saat güvenlik ve teknik hizmeti de sunuluyor. 

Yatırımcılar dikkat! İstanbul

İcradan satışa sunulan gayrimenkullerin satış bedeli 90 milyon 118 bin 140 TL olarak belirlendi. KDV oranı yüzde 18 olarak belirlenirken, ihale İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu'nda düzenlenecek. Açık artırma ihalesi 5 Temmuz 2021 günü saat 10:30'da gerçekleşecek.

Yatırımcılar dikkat! İstanbul

İmar Durumu :

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Boğaziçi imar Müdürlüğü'nün İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'ne yazmış olduğu 17.07.2019 tarih ve 96732 sayılı yazısında; Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 68 pafta, 1655 (eski 632) ada, 129 parsel sayılı yerin 22.07.1983 tarihinde onaylanan Boğaziçi Sahil Şeridi ve Ön örünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında komşu 130 parsel İle tevhiden kısmen II. Grup Koru Alanlarında, kısmen Konut alanında, tescilli olup Grup belli olmayan Korunması Gerekli Kültür Varlıkları lejantında kalmakta olup 129 ve 130 parseller üzerine oturan 24.06.1983 gün 15175 sayılı GEEAYK karan ile tescillenen korunması gerekli kültür varlığı şerhinin mevcut olduğu; 2960 sayılı yasanın 4. Maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsünün uygulanacağı belirtilmektedir. İmar İşlem dosyasında yapılan incelemede söz konusu yere 3194 sayılı yasanın 47. Maddesi doğrultusunda 17.02.1987 tarih ve 86115 cilt no. ile Yapı Ruhsatının verildiği, ancak 3194 sayılı yasanın 47. Maddesi Anayasa Mahkemesince 17.07.1989 tarihinde iptal edildiğinden bahse konu yere ait iptal edilen Ruhsatın esas mimari projesine göre net kullanım alanının yaklaşık 465,46 metrekare olduğunun anlaşılmış olduğu belirtilmektedir.

Yatırımcılar dikkat! İstanbul

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/119 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/12/2020

Bebek'te 12.5 milyon TL'ye icradan satılık ev!

Bebek'te konut fiyatları yüzde 26 arttı!