Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar!

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar! Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar!

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar, 26 Kasım 2016 tarihinde 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte kararın tam metni..Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar, 26 Kasım 2016 tarihinde 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.


Destek kararı, yatırımın konusu, kapasitesi, tutarı ve süresi gibi yatırımın karakteristik değerlerini, yatırımcının taahhütlerini, yatırım için sağlanacak destekleri, desteklerin uygulanmasından sorumlu kurumları ve desteklere ilişkin oran, süre ve miktarlar ile yatırım için öngörülen özel şartları ihtiva edecek şekilde her bir proje için alınan Bakanlar Kurulu Kararı oluyor.


Bakanlar Kurulu tarafından Destek Kararı ile proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen projeler için Bakanlıkça yatırım teşvik belgesi düzenleniyor.


Kararın tam metni için tıklayınIşıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com