Yılda 500 bin konut yeniden üretilecek!

Yılda 500 bin konut yeniden üretilecek! Yılda 500 bin konut yeniden üretilecek!

2018 yılında bakanlık gündeminin kentsel dönüşüm olacağını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “ Şunu açıkça ifade edeyim ki, kentsel dönüşüm çalışmalarında kaybedecek bir dakikamız bile yok. Yılda 500 bin konut yeniden üretilecek” dedi.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini belirtti. “Kentsel dönüşüm çalışmalarında kaybedecek bir dakikamız bile yok” diyen Bakan Mehmet Özhaseki “Daha önce de defalarca dile getirdim; ne yazık ki göz bebeğimiz İstanbul deprem bölgesinin tam ortasında. Ne zaman ve nasıl olacağını kestiremiyoruz fakat deprem sonrası neler yaşanabileceğini öngörebiliyoruz. Çünkü 17 Ağustos depreminde çok acı bir tecrübe yaşadık, ağır bedeller ödedik. Göçük altında bıraktığımız kardeşlerimizin acıları hala içimizde. Onun için 2018 yılında bakanlık gündemimizin ana konularını kentsel dönüşüm çalışmaları oluşturacak. Ve ısrarla bu konunun üzerine gitmeye de devam edeceğiz” dedi.

49 İLDE RİSKLİ ALAN İLANI 


Şu anda 81 ilde dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Bakan Özhaseki, 7 buçuk milyon bağımsız birimi yeniden yapılacağını ve yılda 500 bin konutun yeniden üretileceğini dile getirdi. Bakan Mehmet Özhaseki, “3 milyondan fazla vatandaşımızın can güvenliğini teminat altına alabilmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. 49 farklı ilde 188 adet riskli alan ilan ettik. Ve bu bölgelerde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” dedi.


Bugün dünya nüfusunun yüzde 50’sinden fazlasının şehirlerde yaşadığını söyleyen Mehmet Özhaseki, “Bu nüfusun büyük bir kısmının da genel olarak alt yapı ve çevre olanaklarından yoksun, çarpık kentleşme ürünü sağlıksız bir ortamda hayatını sürdürdüğü herkesin malumudur. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de köyden kente göç hızı ve tahminlerin üzerindeki nüfus artışı, çarpık kentleşmeye davetiye çıkarmıştır. Aynı zamanda yetişmiş personel ve mali kaynak eksikliği, yapı bazında hatalı teknoloji, eksik ve yanlış malzeme kullanımı gibi nedenler, sağlıksız yapılaşmanın da oluşumuna zemin hazırlamıştır” diye konuştu.


MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ 


Bakan Özhaseki, bakanlığın tüm bu olumsuzlukların bertaraf edilerek çevreye duyarlı, mekân ve yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir yapılaşmanın sağlanmasına yönelik ilke ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak üzere teşkilatlandığını söyledi. Konuya sadece kentsel dönüşüm anlamında değil, şehirlerin geleceğini ilgilendiren tüm alanlara odaklanarak baktıklarını söyleyen Bakan Özhaseki, “Bu kapsamda konuya yönelik imar, yapı malzemeleri, yapı denetim ve benzeri mevzuatlarda değişikliğe gittik. Kentsel dönüşümün önündeki, hukuki, mevzuat ve finansal problemleri çözmek üzere taslak çalışmamızı hazırladık. Ülkemizdeki 7 buçuk milyon bağımsız birimin dönüşümünü tamamlayacağız, sağlıklı ve güvenli şehirleri kuracağız. Farabi, “Bir şehrin ve devletin en büyük problemi israftır” der. Sıfır atık projemizle, israfı tamamen ortadan kaldıracak, buradan ekonomi üreteceğiz, istihdam üreteceğiz. Yine, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda izleyen ülke değil, mihmandar ülke olacak, ulusal veya uluslararası tüm platformlarda en etkin ülke olacağız. Kalkınma mevzuunda sürdürülebilirlik ilkesini asla terk etmeyeceğiz. Çevreyi koruyarak kalkınmak neyi gerektiriyorsa ondan ödün vermeyecek, insanımızın geleceğini olduğu gibi havamızın, suyumuzun, enerjimizin ve toprağımızın da istikbalini müdafaa edeceğiz. Şehir2023 projemizle yeni şehirler kuracak, kadim özelliklerimizi yansıtmanın yanında akıllı, estetik ve yeşil bir şehrin nasıl kurulacağına dair örnek ve öncü olacağız” dedi.

İMAR BARIŞIYLA DÖNÜŞÜME KAYNAK SAĞLANACAK


İMAR barışı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi ve yasalaştı. Yapılan bu düzenlemesiyle yaklaşık 13 milyon konutun imar ve ruhsat sorunu da çözüme kavuşacak. 31 Aralık 2017'den önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar imar barışına başvurabilecek ve Yapı Kayıt Belgesi alacak. İmar barışından elde edilen gelir Türkiye’deki 7 milyonu aşkın riskli yapının dönüştürülmesinde kullanılacak. Bu hamleyle hem tüm yapılar kayıt altına alınması, hem de elde edilen gelir sayesinde kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması planlanıyor. Kentsel dönüşümde en büyük problemlerin başında finansman problemi olduğunu belirten Bakan Mehmet Özhaseki imar barışıyla sağlanacak faydaları sosyal fayda ve ekonomik fayda olarak ikiye ayırdı ve şu açıklamayı yaptı:

SOSYAL FAYDALAR:
- “Yapı Kayıt Belgesi alan vatandaş, devleti ile helalleşiyor, barışıyor. Soruşturma, ceza kapanıyor.
- Elektrik, su ve doğalgaz bağlanıyor.
- Bazı yerlerde ideolojik davranan belediyelerin zulmünden vatandaş kurtuluyor.
- Belediye başkanları müfettiş sıkıntısından kurtuluyor.

EKONOMİK FAYDALAR:
- Hazine arazisini vatandaşa uygun bedelle satan hazine kazandığı gibi, vatandaş da kendi evini, işyerini yasallaştırıyor. Ekonomik değer haline getiriyor.
- Belediyeler arsa üzerinden değil, yapının gerçek cinsi üzerinden vergisini alıyor. Vergi kaybı önleniyor.”

pus