Yönetim planı ile sitelerde ortak alan idaresi kurulabilir!

Yönetim planı ile sitelerde ortak alan idaresi kurulabilir!Tapu dairesinden alınacak bir yönetim planı örneği ile site bazında yönetim kurulabilir


Bir arazide bulunan bir ada içinde 196 parsel vardı. Bunların her birine kooperatifçe bitişik iki bağımsız bölümlü dubleks ev yapıldı ve kat mülkiyeti tapusu verildi. Bu durumda kat mülkiyeti tesis edilip yönetim oluşturulabilir mi H.G.

196 parsel bir proje dahilinde inşa edilmiş, müşterek yollan müşterek ortak alanları bulunan bir siteniz var. Bu sitenin tamamını kapsayan yönetim kurulması 2007'de yapılan bir değişiklik ile mümkün hale geldi. Eskiden her bir parsel için müstakil yönetim kurulabiliyordu. Parseller birbiri ile bağlantılı olamıyordu. Değişiklikten sonra muhtelif bitişik parseller üzerine kat mülkiyeti kurulabiliyor ve buna toplu yapılara ilişkin hükümler uygulanıyor. Bu hükümler yine Kat Mülkiyeti Kanunu içinde yer alıyor. Dolayısı ile elinizde kat mülkiyeti tapusu olduğuna göre sizin site için düzenlenmiş bir yönetim planının bulunduğu kesin. Zira bu olmadan size tapu verilemezdi. Yapacağınız şey tapu dairesine başvurup yönetim planından bir örnek almak. Böylece elde edeceğiniz yönetim planındaki biçimde site bazında yönetiminizi kurabilirsiniz. Hatta belki de kurmakta gecikmişsinizdir bile. Bugüne kadar ortak alanlardaki ihtiyaçlarınızı nasıl giderdiğiniz doğrusu merak konusu.

Tamer Heper/Posta