Zeytinburnu Kazlıçeşme'de 9 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Zeytinburnu Kazlıçeşme'de 9 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul! Zeytinburnu Kazlıçeşme'de 9 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İstanbul Anadolu Satış Memurluğu, Zeytinburnu Kazlıçeşme'de mitingi alanı ile miting meydanının etrafında fiilen park olarak kullanılan alanı icradan satıyor. Gayrimenkulün  satış bedeli 9 milyon 23 bin TL olarak belirlendi.İstanbul Anadolu Satış Memurluğu, Zeytinburnu Kazlıçeşme'de mitingi alanı ile miting meydanının etrafında fiilen park olarak kullanılan alanı 9 milyon 23 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 14 Ağustos 2020 günü gerçekleşecek.

T.C.İSTANBUL ANADOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Zeytinburnu İlçe, 792 Ada, 2 Parsel, KAZLIÇEŞME ALT Mahalle/, taşınmazlar kazlıçeşme mitingi alanı ile miting meydanının etrafında fiilen park olarak kullanılan alan içeresinde kalmaktadır. 792 ada 2 ve 7 parsel sayılı taşınmazların yola cephesi bulunmamaktadır.792 ada 5 parsel 100. Yıl caddesine cephedir. Taşınmazlar kennedy caddesine 85 metre marmara denizine 140 metre abay caddesine 250 metre kuş uçuşu mesafededir. Taşınmazlar birbirine sınırdaşlardır. Taşınmazların yakın çevresinde parklar kazlıçeşme fatih cami  Marmaray  kazlıçeşme istasyonu abdi ipekçi arena yedikule zindaları müzesi zeytinburnu stadyumu kazlıçeşme abay imam hatip ortaokulu, surp pıgiç ermeni hastanesi balıklı rum hastanesi bulunmaktadır.
İstanbul İl, Zeytinburnu İlçe, 792 Ada, 2 Parsel, KAZLIÇEŞME ALT Mahalle, kısıtlının 1/4 hissesi Hacizlerle yükümlü olarak satılacaktır. Satıştan kaynaklanan KDV, İhale damga vergisi, Tellaliye ücreti, Tapu satış harcı, ve emlak vergisi borcu ihale alıcısına ait olup ihalenin kesinleşmesi ilgili mahkeme hakiminin kararına tabidir. Taşınmaz Mahkemece belirlenen 6.948.580,00 TL. den az olmamak üzere satılacaktır.
Adresi : istanbul ili, zeytinburnu ilçesi, 792 ada 2 parsel kazlıçeşme alt mah. Kargir fabrika
Yüzölçümü : 3.474,29 metrekare

İmar Durumu : istanbul ili zeytinburnu ilçesi kazlıçeşme alt mahallesi 792 ada 2,5,7 parsel sayııl taşınmazlar, 16/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli ataköy turizm merkezi kazlıçeşme koruma amaçlı uygulama imar planında park alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.948.580,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Beyan imar düzenlemesine alınmıştır. 28/10/2010 tarih 8371 yevmiye. İmar düzenlemesine alınmıştır (başlama tarihi: 08/09/2014 bitiş tarihi 08/09/2014 imar düzenlemsine alınmıştır. (başlama tarihi : 13/04/2020 bitiş tarihi 13/04/2020
şerh: 13/07/2004 y4886 Hakkı Matraş hissesi B: 15 278 225 000 Z.Burnu Bld. 13/07/2004 tarih ve 3403 sayılı yazısı
1. Satış Günü : 14/08/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 10/09/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Zeytinburnu İlçe, 792 Ada, 7 Parsel, KAZLIÇEŞME ALT Mahalle/Köy, kısıtlının 1/4 hissesi Taşınmaz tapu kaydındaki hacizlerle yükümlü olarak satılacaktır. satıştan kaynkalanan KDV, ihale damga vergisi, tellaliye ücreti, tapu satış harcı, ve emlak vergi borcu ihale alıcısına ait olup ihalenin kesinleşmesi ilgili mahkeme hakiminin kararına tabidir. Taşınmaz mahkemecebelirlenen 1.039.762,50TL. den az olmamak üzere satılacaktır.
Adresi : istanbul ili, zeytinburnu ilçesi, 792 ada 2 parsel kazlıçeşme alt mah. Arsa nitelikli taşınmaz
Yüzölçümü : 489,30 metrekare

İmar Durumu : istanbul ili zeytinburnu ilçesi kazlıçeşme alt mahallesi 792 ada 2,5,7 parsel sayııl taşınmazlar, 16/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli ataköy turizm merkezi kazlıçeşme koruma amaçlı uygulama imar planında park alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.039.762,50 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Beyan: üzerindaki bina 2 parsel malikleri pierre tripo, nikola tripos ve jean kostantin tripos tarafından tecavüzen yapılmıştır.Beyan imar düzenlemesine alınmıştır. 28/10/2010 tarih 8371 yevmiye. İmar düzenlemesine alınmıştır (başlama tarihi: 08/09/2014 bitiş tarihi 08/09/2014 imar düzenlemsine alınmıştır. (başlama tarihi : 13/04/2020 bitiş tarihi 13/04/2020
şerh: haciz: 20/05/1983 yev. 996 H.S.7808 borç: 857.051
haciz: 20/05/1983 yev. 999. H.S. Borç. 872.167 TL.
1. Satış Günü : 14/08/2020 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 10/09/2020 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Zeytinburnu İlçe, 792 Ada, 5 Parsel, KAZLIÇEŞME ALT Mahalle/Köy, kısıtlının 1/4 hissesi Taşınmaz tapu kaydındaki hacizlerle yükümlü olarak satılacaktır. satıştan kaynkalanan KDV, ihale damga vergisi, tellaliye ücreti, tapu satış harcı, ve emlak vergi borcu ihale alıcısına ait olup ihalenin kesinleşmesi ilgili mahkeme hakiminin kararına tabidir. Taşınmaz mahkemecebelirlenen 1.035.630,00 TL. den az olmamak üzere satılacaktır.
Adresi : istanbul ili, zeytinburnu ilçesi, 792 ada 2 parsel kazlıçeşme alt mah. Kargir mağazanitelikli taşınmaz
Yüzölçümü : 460,28 metrekare

İmar Durumu : İstanbul ili zeytinburnu ilçesi kazlıçeşme alt mahallesi 792 ada 2,5,7 parsel sayııl taşınmazlar, 16/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli ataköy turizm merkezi kazlıçeşme koruma amaçlı uygulama imar planında park alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.035.630,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : BEYAN: 2. Parseldeki bina kısmen bu parsele ve bu parseldeki binada kısmen 12 parsele tecavüzlüdürBeyan imar düzenlemesine alınmıştır. 28/10/2010 tarih 8371 yevmiye. İmar düzenlemesine alınmıştır (başlama tarihi: 08/09/2014 bitiş tarihi 08/09/2014 imar düzenlemsine alınmıştır. (başlama tarihi : 13/04/2020 bitiş tarihi 13/04/2020

1. Satış Günü : 14/08/2020 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 10/09/2020 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/16 Vesayet Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/07/2020