Mirastan feragat!

Mirastan feragat eden mirasçılık sıfatını kaybetmiş oluyor. Bir karşılık sağlanarak yapılan mirastan feragat sözleşmesi, sözleşmede aksi belirtilmedikçe feragat edenin alt soyu için de geçerli oluyor...

Mirastan feragat!

Kategori: Emlak Terimleri


Feragat, bir kimsenin tek taraflı bir beyanla doğmuş veya doğması ihtimal dahilinde olan bir hakkından vazgeçmesi olarak tanımlanıyor. İbra ile feragat arasındaki fark, ibrada karşılıklı anlaşma şartı arandığı halde, feragatte karşılıklı anlaşma şartı aranmıyor olmasıdır. Bir hak sahibi tek taraflı beyanla hakkından feragat edebilir, yani hakkından vazgeçebilir. 


Mirastan feragat etme...


Mirastan feragat sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, miras sözleşmeleri gibi resmi vasiyet şeklinde yapılması olması gerekiyor. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu da bütün mirastan feragat sözleşmelerinin resmi vasiyet şeklinde yapılmasının şart olduğuna karar veriyor.


Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız mirastan feragat sözleşmelerinin mutlaka resmi bir şekilde düzenlenmesi şartı bulunuyor. Buna göre Yeni Medeni Kanunun 545. maddesinde miras sözleşmesinin şekil şartları düzenlenmiştir. Miras sözleşmesi yapılırken “ Sözleşmenin tarafları, arzularını resmi memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar.” Bu hükmün ışığında mirastan feragat sözleşmesinin ne şekilde yapılacağı belli oluyor. Mirastan feragat sözleşmesinde sözleşmenin tarafları arzularını notere beyan ederler ve düzenlenen mirastan feragat sözleşmesini tanıklar huzurunda imzalarlar. Bu şekil şartına uyulmadığı takdirde geçerli bir mirastan feragat sözleşmesinin varlığı söz konusu olmuyor. Şekle uygun olmayan mirastan feragat sözleşmesi ile dava açılamıyor.


Mirastan feragat sözleşmesine göre miras bırakan, bir mirasçı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak bu sözleşmeyi yapabiliyor. Mirastan feragat eden mirasçılık sıfatını kaybediyor. Bir karşılık sağlanarak yapılan mirastan feragat sözleşmesi, sözleşmede aksi belirtilmedikçe feragat edenin alt soyu için de geçerli oluyor.Mirastan feragat sözleşmesi örneği!
Miras hukuku ikinci eş!
Miras hukuku kardeşler!
Miras hukuku ölen kişinin borcu!
Miras hukuku tenkis davası!
Miras hukukunda intifa hakkı!
Miras hukukunda zümre!
Miras paylaşımı davası!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ